[1]
Базика, Є.Л. 2023. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 6 (Лют 2023), 23-27. DOI:https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.4.