(1)
Базика, Є. Л. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ. psy-visnyk.uzhnu.uz.ua 2023, 23-27.