(1)
Куций, О. А. СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ. psy-visnyk.uzhnu.uz.ua 2023, 85-89.