Базика, Є. Л. (2023). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 23-27. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.4