Зарічанський, О. А. (2023). ЕТИЧНИЙ РАКУРС КОРУПЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ СТУДІЯХ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 28-32. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.5