Гальченко, В. М. (2023). ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 38-44. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.7