Дметерко, Н. В. (2023). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 45-49. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.8