Курдибаха, О. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 50-53. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.9