Куций, О. А. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 85-89. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.15