Базика, Є. Л. 2023. «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, вип. 6 (Лютий):23-27. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.4.