Куций, О. А. 2023. «СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, вип. 6 (Лютий):85-89. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.15.