Базика, Є. Л. (2023) «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ», Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), с. 23-27. doi: 10.32782/psy-visnyk/2022.6.4.