Гальченко, В. М. (2023) «ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), с. 38-44. doi: 10.32782/psy-visnyk/2022.6.7.