Дметерко, Н. В. (2023) «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ», Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), с. 45-49. doi: 10.32782/psy-visnyk/2022.6.8.