Куций, О. А. (2023) «СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ», Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), с. 85-89. doi: 10.32782/psy-visnyk/2022.6.15.