Базика, Є. Л. «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СТУДЕНТІВ». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, вип. 6, Лютий 2023, с. 23-27, doi:10.32782/psy-visnyk/2022.6.4.