Куций, О. А. «СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, вип. 6, Лютий 2023, с. 85-89, doi:10.32782/psy-visnyk/2022.6.15.