Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Михайлишин Уляна Богданівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Ужгородський національний університет, Україна, mykhailyshyn@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0225-8115
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208076002
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35322842 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Смук Оксана Тарасівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Ужгородський національний університет, Україна, smuk@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6540-467X
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/31979165

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Корольчук Валентина Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, korolchuk_v@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7121-3474
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/44240639

Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, korolchuk_m@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7121-3474
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41945475

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,  Україна, raievska@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3802-2304
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218830781
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41177828,
https://app.webofknowledge.com/author/record/42084084

Хміляр Олег Федорович, доктор психологічних наук, професор, начальник кафедри суспільних наук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна, khmiliar@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2693-1906
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219715399
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42185681,
https://app.webofknowledge.com/author/record/42970491

Ендріулайтіене Ауксе, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва, endriulaitiene@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8507-8426
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16744902000

Конрад Яновський – PhD, віце-декан факультету психології, Університет економіки та гуманітарних наук у Варшаві, Варшава, Польща, yanovskyi@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0838-9754
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16646054700
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/1051411