Головна

Журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» – це рецензоване наукове видання, в якому висвітлюються результати наукових досліджень у галузі психології.

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Рік заснування: 2020.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24630-14570Р від 20.11.2020.

ISSN: 2786-5010 (Print), 2786-5029 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3).

Спеціальності, за якими видання включене до категорії «Б»: 053 – Психологія.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька.

Тематичні розділи журналу:

1. Загальна психологія, історія психології;
2. Психофізіологія;
3. Психологія праці; інженерна психологія;
4. Медична психологія;
5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
6. Юридична психологія;
7. Педагогічна та вікова психологія;
8. Спеціальна психологія;
9. Психологія діяльності в особливих умовах;
10. Організаційна психологія; економічна психологія;
11. Політична психологія.