Умови публікацій

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» № 2, 2024 необхідно не пізніше 30 квітня 2024 року (включно):

▶ Заповнити довідку про автора (посилання)

▶ На електронну адресу editor@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua надіслати статтю, що відповідає критеріям відбору і оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску (реквізити для сплати надаються авторові після позитивного висновку рецензента).

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail editor@psy-visnyk.uzhnu.uz.ua.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Оплата публікації

Вартість публікації становить 1100 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та версткою журналу.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 червня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 липня 2024 р.