Мета та завдання

Журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» є рецензованим виданням. У журналі публікуються результати досліджень у галузі психології. 

Журнал дотримується політики відкритого доступу статей та безкоштовної публікації для авторів та читачів, підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями. Журнал декларує швидку публікацію рукописів після їх прийняття до друку.

Метою журналу є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у різних галузях психологічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі психологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень психологічної науки;

- сприяти розширенню зв'язків Ужгородського національного університету з науковими та освітніми спільнотами.