ПСИХОЛОГІЧНА ОСОБЛИВІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРИНСТВА ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРШИХ ДІТЕЙ ДО 3-Х РОКІВ

Автор(и)

  • Є. В. Підчасов
  • Н. І. Чепелєва

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.7

Ключові слова:

материнство, ставлення до материнства, народження та виховання дитини, психологічна структура готовності до материнства, моделі материнства.

Анотація

У статті розглядається феномен материнства та рoлі матері як складової жіночої Я-концепції. Материнство є одним із найбільш насичених та довготривалих періодів життя жінки. З появою вже власної дитини у подружжя, в сімейній структурі відбуваються суттєві зміни як у соціальній так і у психологічній сферах. Ставлення жінки до материнства формується в процесі низки різнобічних цілеспрямованих психологічних впливів на особистість, результатом чого є сформована готовність до народження та виховання дитини. Перевірити емпірично сформованість рівня ставлення до материнства найбільш об’єктивно можна через певний час після народження дитини, коли «ламаються» ряд ідеалізованих установок і стереотипів, що і стало метою даного дослідження. Попередні результати підтвердили деякі спільні особливості вибірки матерів перших дітей до 3-х років, що дало змогу виділити їх в окрему підгрупу, яка демонструє схожість поглядів та особливостей ставлень. Результати здійсненого теоретичного та емпіричного аналізу свідчать про багатство параметрів взаємодії матері з дитиною, інтеграцію материнської ролі у всі аспекти життя дитини. Виявлена і тенденція до середнього рівня за усіма показниками ставлення до материнства, що може розглядатись як схильність даної вибірки жінок реалізовувати своє материнство з корекцією на реальну ситуацію у дитячо-батьківській взаємодії. Загалом ставлення жінок до материнства, як ролі жінки, досить позитивне і сприймається, як доповнення та розширення можливостей самореалізації, однак жінки, які стали матерями вперше, ще не мають достатнього досвіду і ще не сприймають своє материнство як вищий ступінь задоволення. Стаття розкриває розвиток сімейної системи і дію материнських стереотипів, в тому числі певних ідеальних уявлень, які трансформуються з урахуванням реальної ситуації і проявляється в тому, що на фоні позитивності уявлень переважає помірність у ставленні до власної материнської ролі.

Посилання

Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / К.: 2012. 96 с 2. Нероба М.В. Материнство як психологічний феномен / М. В. Нероба. // Педагогічний процес: теорія і практика,. 2015. № 3. С. 48–53.

Максимова Н. Ю Сімейне консультування: навч. посіб. / Н.Ю. Максимова. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 304 с.

Психологія сім’ї: навч. посіб. / В.М. Поліщук, Н. М. Ульїна, С. А. Поліщук та ін.; за заг. ред. В.М. Поліщука. 2-ге вид., доповн. Суми : Університет. кн., 2009. 282 с.

Проскурняк О. Чинники та етапи становлення материнства // Практична психологія та соціальна робота, 2007. № 3. С. 13–16.

Федоренко Р.П. Психологія молодої сім’ї та сімейна криза: монографія / Р. П. Федоренко. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 168 с.

Яремчук Н.В. Психологічні фактори успішного материнства / Н.В.Яремчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К., 2006. Вип. III–IV. С. 123–128.

Espasa F. P. Parent – infant psychotherapy, the transition to parenthood and parental narcissism: Implications for treatment. Journal of Child Psychotherapy. 2007. №30. Р. 155–171.

Schie C.C., Jarman H. L., Huxley E., Grenyer B. F. Narcissistic traits in young people: understanding the role of parenting and maltreatment. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation. 2020. Vol. 7. URL: https://doi.org/10.1186/ s40479-020-00125-7

Benedek T. The family as a psychological field / Benedek. // Parenthood: It`s psychology and psychopathology. 1970. № 6. С. 12–23. 11. Crinc K. Maternal stress and social support: Effects on the mother-infant relationship from birth to eighteen months / K.Crnic, M. Greenberg, N.

Chepelieva N. Криза материнських уявлень жінок після народження дитини як наслідок їх ідеалізації/ Pedagogy and Psychology. VIII(91), Issue 227, 2020 May. Budapest

Ludington-Hoe S. M. The postpartum period: Development of maternicity, Part 1 / Ludington-Hoe. // American Journal of Nursing. 1977. № 77. С. 1170–1174.

Newberger C. The cognitive structure of parenthood: Designing a descriptive measure / Newberger. // New Directions for Child Development. 1980. № 7. С. 45–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Підчасов, Є. В., & Чепелєва, Н. І. (2022). ПСИХОЛОГІЧНА ОСОБЛИВІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРИНСТВА ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРШИХ ДІТЕЙ ДО 3-Х РОКІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 35-39. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.7

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ