ТРЕНІНГ ГАРМОНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Автор(и)

  • О. М. Скнар

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.8

Ключові слова:

сім᾽я, сімейна взаємодія, громадянські компетентності, гармонізація сімейної взаємодії, тренінг, тренінгові заняття.

Анотація

Сім’ю розглянуто як соціальну систему взаємодій її членів, функціонування якої зумовлює розвиток громадянської компетентності дитини. Показано, що громадянська компетентність базується на опануванні ключовими, життєвими компетентностями, тому засади для їх утворення і формування великою мірою закладаються в сім’ї. Середовище сімейної взаємодії розглянуто як «навчальний простір» для набуття, опанування різноманітних компетентностей соціальної взаємодії. Визначено емпіричним шляхом моделі взаємодії в сімейному середовищі, що є сприятливими для розвитку громадянських компетентностей дитини, та ті, що є несприятливими. Окреслено чинники, що визначають розвиток громадянської компетентності дитини в сім᾽ї: ставлення до суб᾽єктності дитини (відмова суб᾽єктності або її підтримання), цінність спільного і спільності; інструменти встановлення психологічних кордонів; межі відповідальності батьків і дітей. Визначено та коротко охарактеризовано базові принципи створення тренінгових програм. А саме: принцип партнерської співучасті; суб’єктності учасників тренінгу; системності; позитивного зворотнього зв’язку; проектування отриманого досвіду на життєві ситуації; комплексності; екологічності. Описана структура та етапи тренінгового заняття. Окреслено завдання, що вирішуються на кожному з його етапів. Розроблено цикл тренінгових занять, метою яких є гармонізація тих аспектів сімейної взаємодії, що сприяє розвитку громадянської компетентності дитини. Представлено методичну розробку, яка включає 10 тем для опрацювання у груповій взаємодії, що вичерпно охоплює розвивальний потенціал середовища сімейної взаємодії. Визначено мету, що реалізується в межах кожної теми, та запропоновано перелік можливих вправ і практик, що допомагають втілити задумане та досягти поставленої мети в процесі тренінгової групової роботи.

Посилання

Скнар О. М. Взаємодія в сім’ї як чинник розвитку громадянської компетентності молоді: основні поняття дослідження. Проблеми політичної психології. 2019. Вип. 8. С. 74–88.

Скнар О.М. Сімейна взаємодія у ракурсі розвитку громадянської компетентності молоді: показники дослідження. Проблеми сучасної психології. Київ, 2020. № 2(18), с. 222–231.

Скнар О.М. Досвід створення інструментарію дослідження взаємодії в сім’ї як чинника розвитку громадянської компетентності молоді. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2020. Взято: https://fb119580-ec2e-486e-9f42-f5558b7bc0ac. filesusr.com/ugd/7c05ac_d70726ba34844fde98f84778a158ce7c.pdf

Скнар О.М. Взаємодія в сім᾽ї як чинник розвитку громадянської компетентності молоді: результати емпіричного дослідження. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2021. Вип. 47 (50), с.106–114.

Скнар О.М. Засоби арттерапії як інструмент налагодження взаємодії в сім᾽ї. Простір арт-терапії. 2021. 1(29), с. 74–89.

Скнар О.М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді. Київ : Міленіум, 2017. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Скнар, О. М. (2022). ТРЕНІНГ ГАРМОНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 40-44. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.8

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ