ОБ’ЄКТИВНЕ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ В РОЗУМІННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НЕПОВТОРНОСТІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА

Автор(и)

  • Д. С. Дроздова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.10

Ключові слова:

архетипна символіка, об’єктивне та суб’єктивне, символ, активне соціально-психологічне пізнання.

Анотація

Дане дослідження є продовження аналізу вивчення універсальних та рефлексивно-авторських символів з орієнтацію на поняття об’єктивного та суб’єктивного в процесі дослідження індивідуальної неповторності психіки людини. У статті проаналізовано процес дослідження індивідуальної неповторності психіки суб’єкта, враховуючи багаторічний досвід історії, міфології, психології. Зазначено можливості презентації вроджених та набутих якостей, форм поведінки, характеристик особистості через архетипну символіку. Визначено, що через метафорично-символічний матеріал презентується архетипна символіка, не втрачаючи при цьому можливості об’єктивуватися. Через архетип узагальнюється досвід колективного несвідомого та індивідуально-об’єктивного, тобто присутній не тільки генотип, але й фенотип. Окреслено необхідність застосування у роботі психолога такого психологічного аналізу матеріалу, який буде передбачати рух від дедукції до індукції. Основна задача глибинного психолога – знайти можливість пізнати в психічному об’єктивну реальність, яка й задає суб’єктивізм і зробити це надбанням суб’єкта. Акцентовано увагу на необхідності застосування такої діалогічної взаємодії між психологом та протагоністом яка сприятиме виявленню вище зазначеного. Одним із методів пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки є метод активного соціально-психологічного пізнання, а саме робота з авторськими та неавторськими малюнками. Доведено, що архетип «використовує» індивідуальний досвід людини, способи її самовираження, внутрішню впорядкованість, семантичні пріоритети, які були пов’язані з глибинними цінностями, «незавершеними справами дитинства», що підпорядковані соціальним мотивам. Розкрито особливості індивідуальної неповторності та суб’єктивізму в їх порівнянні. У порівняльній таблиці зібрані та проаналізовані символи, які найчастіше зустрічаються в процесі психоаналітичної роботи за методом АСПП та символи, які представлені в загально відомих словниках, а саме: коло, місяць, годинник, птах, зірка, гора, трикутник, вода.

Посилання

Бауэр В., Дюмонтц И., Головин С. Энциклопедия символов. М. : КРОН-ПРЕСС, 2000. 504 с.

Гусев И.Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов. Минск : Харвест, 2011. 400 с.

Дроздова Д.С. Порівняльно-змістові характеристики універсальних та рефлексивних символів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. Випуск № 9. 2021. С. 88–97.

Теория и практика глубинной психокоррекции : Авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / сост. С. М. Аврамченко, Н. В. Дметерко, М. П. Зажирко и др. ; под ред. Т. С. Яценко. Ялта : РИО КГУ, 2007. 200 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции : Вторая авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / сост. А. В. Глузман, А. Э. Мелоян, И. В. Евтушенко и др. ; под ред. Т. С. Яценко. Ялта : РИО КГУ, 2009. 221 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции : Третья Авт. школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / сост. А. В. Глузман и др. ; под ред. Т. С. Яценко. Ялта : РИО КГУ, 2010. 200 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции : Четвертая и Пятая Авторские школы академика НАПН Украины Т. С. Яценко / сост. В. П. Андрущенко, А. В Глузман ; под ред. Т. С. Яценко. К. : Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 2011. 261 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции : Шестая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / сост. В. П. Андрущенко, А. В. Глузман ; под ред. Т. С. Яценко. К. : Изд-во НПУ имени М. П. Драгоманова, 2012. 226 с.

Фрейд З. Тлумачення снів /пер. з нім. В. Чайковський. К . : Фоліо, 2019. 608 с.

Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме / пер. з нім. К. Котюк. Львів : Астролябія, 2018. 608 с.

Яценко Т.С. Архаїчний спадок психіки: психоаналіз феноменології проблеми. Дніпро : Інновація, 2019. 284 с.

Яценко Т. С. Глубинная психология. Тенденция к психологической смерти: диагностика и коррекция : монография. К. : ВИЩА ШКОЛА – XXI, 2010. 231 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Дроздова, Д. С. (2022). ОБ’ЄКТИВНЕ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ В РОЗУМІННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НЕПОВТОРНОСТІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 50-56. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.10