ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ – УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ ТА КІБЕРБУЛІНГУ

Автор(и)

  • М. М. Кононова
  • Л. Г. Перетятько

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.11

Ключові слова:

булінг, кібербулінг, підлітки, булер, кривдник, агресивна поведінка, жертва.

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми трактування та виявлення подібних і відмінних ознак булінгу і його сучасної похідної форми – кібербулінгу, а також зауважено складність наслідків у разі їх симбіозу стосовно однієї і тієї ж людини. Окреслено найбільш гостре питання, що зумовило вибір тематики статті – загроза фізичному, психічному здоров’ю чи й життю дітей, підлітків, яка супроводжує ці явища. Означено ключові особливості традиційного булінгу і його види, завдяки чому визначено, що кібернасилля – це одна з форм булінгу, що поширюється і функціонує у віртуальній площині (Інтернеті). Зауважено, що одним із джерел появи і розвитку явища кібернасилля стає медіапростір, в тому числі ЗМІ, кінофільми, мультфільми, серіали, в яких останніми роками активно відображають ситуації агресивної поведінки, спрямованої на приниження іншої людини, знущання та домінування над нею. Подібним чином інформаційна наповненість віртуального та медіапростору негативно впливає на особистість підлітка, вікові особливості фізичного, психологічного і соціального розвитку якого досить специфічні та вразливо-нестійкі до соціального негативного впливу. На основі наукового аналізу й особистих спостережень автором визначено схожість в причинах булінгу та кібербулінгу, складових цих процесів (тобто учасників: жертва, агресор, спостерігачі, захисники), в деяких особистісних характерологічних і поведінкових ознаках учасників-підлітків даних видів насилля в реальному житті та віртуальному світі. Паралельно проаналізовані та роз’яснені основні відмінності між булінгом і кібербулінгом як явищами: за відомістю-невідомістю агресора; за просторово-фізичною реалізацією; за часом і тривалістю здійснення та існування; за масштабністю і швидкістю поширення; за широтою кола спостерігачів; за можливістю повторного перегляду; за ґендером. Проведено паралель між психологічними характеристиками жертви та агресора, їх поведінки у випадку булінгу та кібербулінгу.

Посилання

Вітюк Н. Р. Кібербулінг як загроза психологічній безпеці особистості школяра. Вісник Прикарпатського університету. 2015. № 19. С. 129–138.

Ведернікова А. О. Кримінологічна характеристика кібербулінгу та його видів. Інформація і право. № 3 (38). 2021. С. 99–108.

Лубенець І. Г. Кібернасильство (кібербулінг) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. № 3. С. 178–181. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/3/38.pdf

Лушпай Л. І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Київ, 2010. С. 126–131.

Момот О. В. Кібербулінг: агресія у віртуальному світі. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 295–299.

Панченко В. О., Позняк Т. М. Психологічні особливості підлітків-учасників боулінгу в освітньому середовищі. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Чернігів, 30 листоп. 2018 р. / за наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. Чернігів, 2019. С. 294–298. URL: https://drive.google.com/file/d/1OB9D_LCPZq_c_ zAURrn1IBhpUdlF8lVs/view

Шевченко В. В., Яремчук В. Психологічні особливості булінгу серед учнів підліткового віку професійного училища. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2020. № 1 (20). С. 71–76. DOI: 10.33310/2078-2128- 2020-20-1-71-76

Olweus D. Bully/victim problems in school: Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education. 1997. Vol. XII. № 4. P. 495–510. URL: https://doi.org/10.1007/BF03172807

Olweus D. Low School Achievement and Aggressive Behaviour in Adolescent Boys / ed. D. Magnusson, V. Allen. New York : Academic Press, 1983. 268 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Кононова, М. М., & Перетятько, Л. Г. (2022). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ – УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ ТА КІБЕРБУЛІНГУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 57-61. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.11