ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В. М. Гальченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.7

Ключові слова:

професійна культура, майбутні вихователі, заклад дошкільної освіти, компоненти професійної культури, контрольний експеримент, повторна діагностика

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «професійна культура майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти»; визначено її компоненти та критерії, а саме: духовно-творчий (духовність, креативність життєтворчість); когнітив- ний (пізнавальна активність; пізнавальна скрупульозність; когнітивні здібності); мотиваційно-ціннісний (особистіс- но-ціннісні орієнтації, професійно-ціннісні орієнтації, емоційна стійкість); рефлексивно-перцептивний (рефлексія, емпатія, соціальна винахідливість); інструментальний (професійна компетентність, організаторські здібності, кому- нікативна компетентність). Особливої уваги надано духовно-творчому компоненту, який передбачає творчість на рівні фундаментальних перетворень, якісних змін, трансформацій особистості майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти. Виокремлено духовно-творчі характеристики як здатність майбутнього педагога створювати красу й гармонію в середині й довкола себе. До основ професійної культури майбутніх вихователів було відне- сено: оволодіння студентами загальною культурою, духовною культурою, професійною мотивацією, професійними компетентностями, навичками соціальної перцепції та життєтворчості. Особливої уваги надано детальному опи- су результатів повторної діагностики студентів експериментальної та контрольної груп за всіма компонентами та критеріями. Результати кількісного та якісного аналізу засвідчили позитивну динаміка у формуванні основ про- фесійної культури у студентів експериментальної групи. Це засвідчило ефективність розробленої та попередньо впровадженої на формувальному етапі дослідження технології формування основ професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Гальченко, В. М. (2023). ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 38-44. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.7