ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Автор(и)

  • І. В. Чухрій

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.10

Ключові слова:

юнацький вік, емоційні стани, адаптованість, дезадаптованість, тривожність, депресія

Анотація

У статті представлені результати емпіричного дослідження проблеми психологічних особливостей емоційних переживань осіб юнацького віку. Переживання негативних емоційних станів може негативно позначитися на всіх сферах життєдільності юнаків, перешкождати професійному навчанню та подальшому професійному становленню, впливати на міжособистісниі стосунки та перешкоджати особистісному розвитку. Важливо вчасно розпізнавати виникнення негативних емоційних утворень та надавати компетентну психологічну допомогу. Було скомпоновано психодіагностичний комплек методик дослідження для дослідження психологічних особливостей емоційних переживань осіб юнацького віку. Встановлено, що більшості досліджуваним студентам юнацького віку притаманні переживання особистісної тривожності, що є базисним переживанням для утворення негативних емоційних утворень. Також виявлено переживання депресії та переважання непрямої, вербальної форм агресії, роздратування, підозрілості. Виявлені високі показники адаптованості, що можна охарактеризувати як нададаптивні прояви. Нададаптація виникає у випадку, коли людина застосовує надмірну кількість зусиль для адаптування. Наслідком нададаптації може бути виснаження організму, тобто вона виконує адаптативну функцію певний час, проте із часом вона виснажує весь потенціал організму людини і призводить до виснаження. Для визначення статистично важливих взаємозв’язків між досліджуваними шкалами методик було застосовано коефіцієнт рангової кореляції Пірсона. Встановлено взаємозв’язок між адаптованістю та фізичною агресією. Тобто, фізичне відреагування гніву може привести у складні часи війни до адаптації. Виявлено взаємозв’язок між шкалами депресії та особистісної та ситуативної тривожності та дезадаптованістю. Тобто, негативні емоційні стани взаємопов’язані із дезадаптованістю. Визначені у статті взаємозв’язки між дезадаптованістю та негативними емоційними особистісними властивостями вказують на потребу у психологічній допомозі досліджуваним юнакам та юнкам.

Посилання

Дрібас С.А. Вплив пандемії COVID-19 на рівень міжособистісних відносин юнаків. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 2022. Вип. 12. С. 63–71.

Журавльова Л. Коломієць Т., Шмиглюк О. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки, 2020. Випуск 9 (54). С. 38–68.

Лящ О.П. Генеза емоційного інтелекту в юнацькому віці: монографія, 2019. Вінниця: ТОВ «Твори». 444с.

Саннікова О.П. Системний аналіз адаптивності особистості: Монографія / Ольга Павловна Санникова, Оксана Владимировна Кузнецова. Одеса : ВМВ, 2017. 392 с.

Саннікова О., Жень Чжун. Суб’єктивні уявлення про особливості емоційного світу іншої людини. Наука і освіта, 2018. №9-10. С. 106–110.

Тітов І.Г. Особливості смислової структури світогляду осіб юнацького віку. Психологія і особистість. 2017, №2 (12). С. 168–184.

Чухрій І.В. Вікове консультування: навчальний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2019. 178 с.

Alieksieieva I., Bihun.N, Chukhrii.I. and other. Formation of Moral Self-Consciousness in Adolescents in the Process of Psychological Counselling. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022, Volume 13, Issue 1Sup1, pages: 207-219 | https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/313

Chukhrii I., Shevtsov A. Psychological mechanisms of social adaptation of young people with disabilities. American Journal of Applied and Experimental Research. New York NY. USA, 2017. №3(6). P. 6–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Чухрій, І. В. (2023). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 54-58. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.10