ПСИХІЧНА СТІЙКІСТЬ СОЛДАТА

Автор(и)

  • О. Ф. Хміляр

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.13

Ключові слова:

психічна стійкість, солдат, почуття помсти, страх, стоїцизм, випробування, війна, поведінка

Анотація

Високий рівень психічної стійкості солдата – неодмінна запорука його бойової активності. У науковій статті психічна стійкість розглядається як енергетичний солдатський ресурс, що нівелює різного роду життєві негаразди, сприяє швидкій адаптації до несприятливих умов і невизначеності та є запорукою підтримання високого рівня боєздатності в умовах смертельної небезпеки впродовж тривалого проміжку часу. Автором окреслено індивідуально-типологічні властивості, які випромінює психічно стійкий солдат, виконуючи бойові завдання на війні. Установлено, що психічна стійкість є особливою солдатською чеснотою. У цьому контексті психічно стійкий солдат постає як еталон вчинковості, сміливості, відповідальності, гнучкості та незламності. Використовуючи історичний метод дослідження, автор статті вибудовує психологічний профіль солдата-стоїка, основною рисою якого є щоденне здолання різного роду випробувань, що в підсумку мають загартувати душу солдата, ставши своєрідним щепленням від паніки. Серед дієвих механізмів, що забезпечують розвиток психічної стійкості солдата в умовах смертельної небезпеки, розглядається помста як засіб відновлення справедливості. Доведено, що в умовах війни почуттю солдатської помсти передує сильний емоційний біль. Переростаючи в дію, помста активізує уяву й мислення солдата, роблячи його дії пружними, гнучкішими, а поведінку готовою до нешаблонних дій. Також встановлено, що на війні помста є механізмом виклику та протиставлення почуттю страху. Показуючи страх як бойовий ресурс солдата, розкрито етапи його переживання на різних стадіях бою. Окреслено взаємозв’язок між страхом, усвідомленням небезпеки та інтуїцією. З’ясовано основні стресори, що підривають психічну стійкість солдата, серед яких: боязнь стати інвалідом, виснаженість (бойова втома), ворог, якого не видно, агресивне навколишнє середовище та невизначеність.

Посилання

Пекар В. Бесіди майстра Хай Тао про стратегію. Харків : Фоліо, 2021. С. 194.

Тімченко О. В. Проблема психологічної готовності військового фахівця до екстреної дії в стані емоційного стресу : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Харків, 1995. 24 с.

Зіновій Коваль. Інформаційно-психологічна стійкість особистості та соціуму в літературі: аналіз досліджень та публікацій. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 2 (78). С. 14–18.

Красницька Ольга. Мотиваційна промова командира як засіб формування психічної стійкості військовослужбовців та спонуки до дії. Військова освіта : зб. наук. пр. Національного університету оборони України. 2022. № 1 (45). С. 123–135. https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/123-135

Ерік Ґрейтенс. Стійкість: тяжко виборена мудрість для ліпшого життя. Харків : вид-во «Фабула», 2021. 432 с.

Gardner, Howard, Csikszentmihalyi, Mihaly, and Damon, William Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning. Basic Books. 2002. Р. 34–55.

Красницька Ольга. Відчуття щастя в публічному виступі. Щастя та сучасне суспільство : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Львів, 20–21 березня 2020 р.). Львів : СПОЛОМ, 2020. С. 137–139. https://doi.org/10.31108/7.2020.34

Хміляр О. Ф. Психологічна підготовка солдата і офіцера. Вісник Національного університету оборони України. 2013. Вип. 1 (32). С. 317–322.

Клименко В. В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія. Київ : вид. дім «Слово», 2013. 640 с.

Красницька О. В. Депривація військовослужбовців, які виконують завдання у відриві від основних сил, та в умовах полону. Вісник Національного університету оборони України. 2022. № 2 (66). С. 50–63. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-50-63

Кокун О. М. Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців в умовах бойових дій : метод. посіб. Київ-Одеса : Фенікс, 2022. 128 с.

Хміляр О. Ф. Психологія бойової мотивації воїна. Вісник Національного університету оборони України. 2022. Вип. 2 (66). С. 121–131. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-66-2-121-131

Основи формування психічної стійкості військовослужбовців у бойових умовах : підручник. Київ : НУОУ, 2022. 348 с.

Луцій Анней Сенека, Епіктет, Марк Аврелій Антоній. Стоїцизм. Київ : вид-во Андронум, 2021. 266 с.

Уільям Ірвін. Радість життя. Філософія стоїцизму для XXI століття. Київ, 2020. 304 с.

Дональд Робертсон. Думай як римський імператор. Філософія стоїцизму Марка Аврелія для подолання життєвих негараздів і набуття душевної рівноваги. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. 304 с.

Лисенко Д. П., Підопригора І. І. Феномен помсти у структурі психологічної готовності військовослужбовців до бойових дій. Вісник Національного університету оборони України. 2022. Вип. 6 (70). С. 102–108.

Красницька Ольга. Основи ораторського мистецтва та риторичної комунікації : практикум. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 110 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Хміляр, О. Ф. (2023). ПСИХІЧНА СТІЙКІСТЬ СОЛДАТА. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 71-79. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.13