КОМАНДА СЕРЕД КОМАНД. ЧОМУ МАЛА КОМАНДА Є ЕФЕКТИВНОЮ БОЙОВОЮ ОДИНИЦЕЮ?

Автор(и)

  • О. Ф. Хміляр

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.10

Ключові слова:

мала команда, командна інтеракція, амбітність, чесноти малої команди, ефективність, сенс, рішення, успіх

Анотація

Побудова ідеальної малої команди, здатної вирішувати завдання, непосильні для звичайної групи фахівців, є тривалим і клопітким процесом. На сторінках наукової статті вміння працювати в малій команді постає найціннішою властивістю особистості. Висвітлюючи філософію високоефективної малої команди, автор статті презентує її як еталонну модель обдарованих і талановитих особистостей, злагоджену бойову одиницю, особливий осередок лідерства, гнучкості та психологічної сумісності. Розкриваючи ефективність роботи малої команди в символічному діапазоні двох образів «Простота» – «Складність», автором виводиться символічне правило «Простоти», згідно з яким ефективність успіху коріниться в умінні працювати лише з маленькими командами розумних людей. Доведено, як тільки кількість людей у команді зростає, до її складу автоматично запрошується «Складність». Охарактеризовано філософію команди з двох людей. Доведено наскільки вона може бути дієвішою, конструктивнішою та мотивованішою, порівнюючи з великою командою. Виокремлено, що запорукою успішності команди з двох осіб є цілісне домінування в ній п’яти компонентів: 1) психологічної безпеки; 2) надійності; 3) структури й чіткості; 4) усвідомленості; 5) впливовості. З’ясовано, що мала команда є однорідною бойовою одиницею, оскільки покликана сприяти виникненню нового емерджентного розуму, потреба в якому суттєво зростає в умовах високої небезпеки, постійних змін та ситуації невизначеності. Автором наголошено, що злагоджена робота малої команди в умовах небезпеки вимагає швидкої адаптивності, постійного переоцінювання обстановки, обговорення й узгодження. У такій команді її члени, щохвилинно надсилаючи сигнали один одному, декодуючи відповіді, розуміють кожен крок і намір свого партнера, оскільки це запорука життя та перемоги.

Посилання

Іянла Ванзант І. Використання внутрішньої сили. Ноттінгем. Хей Хаум, 2017. 194 с.

Блюменталь К. Стів Джобс: людина, яка мислила по-іншому. Тернопіль : навч. книга «Богдан», 2016. 288 с.

Lencioni Patrick. Death by Meeting: A Leadership Fable...About Solving the Most Painful Problem in Business. Jossey-Bass, 2004. 251 с.

Катценбах Дж., Сміт Д. Командна мудрість: створення високоефективної організації. ArtHuss, 2019. 376 с.

Ленсіоні Патрік. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати й розвинути три основні якості. Харків : КСД, 2017. 192 с.

Горностай П. П. Психологія малих груп: структура, динаміка, ідентичність. Педагогічна і психологічна наука в Україні. Т. 2. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. Київ : Педагогічна думка, 2012. С. 115–125.

Горностай П. П. Психологічний феномен «Ми». Соціальна психологія. 2006. № 2 (16). С. 88–96.

Горбунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія. Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.

Peter Senge. The Fifth Discipline. The Art and Practice of The Learning Organization. Toronto. Random House, 2006. 464 с.

Реале Дж., Антисері Д. Західна філософія від витоків до наших днів. Від романтизму до наших днів. Київ : Yakaboo Publishing, 2021. С. 89–94.

Олпорт Г. Особистість у психології. Київ : Yakaboo Publishing, 2020. С. 108–112.

Фурман А. А. Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості. Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-х т. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. Т. 4. С. 324–348.

Gergen K. J. Social theory in context: Relational humanism. The mark of the social: discovery or invention? Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 1997. Р. 213–230.

Красницька О. В. Постать справжнього командира-лідера. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2022. № 2. С. 111–120.

Брайс Г. Гоффман. Червона команда. Як нестандартне мислення спричинило революцію в армійському укладі та як воно може трансформувати ваш бізнес. Харків : Фабула, 2020. 256 с.

Загальна психологія: підручник / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. Київ : Форум, 2000. 543 с.

Васютинський В. О. Інтеракційно-феноменологічні параметри функціонування колективних суб’єктів. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2006. Вип. 41. С. 43–47.

Морган Дж. Лідер майбутнього. 9 навичок та ідей, що зроблять вас успішними в наступні 10 років. Харків : Віват, 2022. 320 с.

Кен Сіґал. Шалено просто. Ідея, що привела Apple до успіху. Київ : ArtHuss, 2023. 212 с.

Amy Edmondson. Right Kind of Wrong: Why Learning to Fail Can Teach Us to Thrive. Cornerstone Penguin, 2023. 368 p.

Красницька О. В. Мотиваційна промова командира як засіб формування психічної стійкості військовослужбовців та спонуки до дії. Військова освіта. 2022. С. 123–135.

Красницька Ольга. Лідерство та риторика у професійній діяльності офіцера. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Т. 2. С. 181–187. https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/28.208672

Маккрістал Стенлі, Коллінз Тантум, Сільверман Девід, Фасселл Кріс. Команда команд. Нові правила взаємодії у складному світі. Харків : Моноліт-Bizz, 2018. 416 с.

Макрейвен Вільям. Застеляйте ліжко. Київ : вид. група «КМ-БУКС», 2023. 128 с.

П’юселік Френк. Робота з ПТСРPTSD. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nTBdn9I1WGA.

Віллінк Д., Бедін Л. Абсолютна відповідальність: уроки лідерства від «морських котиків». Київ : Книголав, 2020. 400 с.

Хміляр О. Ф. Амбітність – особлива чеснота високоефективних малих команд. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовтня 2023 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2023. С. 141–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Хміляр, О. Ф. (2024). КОМАНДА СЕРЕД КОМАНД. ЧОМУ МАЛА КОМАНДА Є ЕФЕКТИВНОЮ БОЙОВОЮ ОДИНИЦЕЮ?. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 53-59. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.10

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ