ОРІЄНТАЦІЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РОБОТУ В КОМАНДІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • А. О. Клочко
  • О. В. Скуловатова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.14

Ключові слова:

освітні організації, менеджери освітніх організацій, команда, інноваційний стиль управління, управлінська діяльність, психологічні особливості

Анотація

Трансформаційні зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, вимагають впровадження нових підходів до процесу управління освітніми організаціями. У статті подано результати дослідження актуальної для організаційної психології проблеми інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій. Практичне вирішення проблеми формування управлінських команд в освітніх організаціях передбачає визначення та усвідомлення важливості системної психологічної підготовки менеджерів освіти для формування професійних управлінських команд. Розкрито психологічні особливості інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій, виділених за критерієм «Командна робота в організації». Виділено такі навички інноваційного стилю: орієнтація менеджерів освітніх організацій на командну взаємодію на основі чітко визначених ролей, готовність до внутрішнього прийняття поставлених організаційних цілей і завдань, здатність до організації спільної діяльності за рішенням управлінських питань, готовність і навички конструктивного спілкування, діалогу і взаємодії з різними категоріями людей. Ці характеристики дозволяють забезпечувати ефективну, творчу діяльність команди, яка здатна підтримувати нові ідеї та підходи, інноваційну діяльність. Зазначено, що принцип командної діяльності є важливим для управлінської діяльності в умовах організаційних змін. Виокремлено традиційні («страх перед бідністю», «будинок відпочинку», «авторитет-підкорення») та інноваційні («організація», «команда») стилі управління у менеджерів освітніх організацій за показником «орієнтація менеджерів на роботу в команді». Розкрито особливості кожного з представлених стилів. Упровадження спеціальної програми, спрямованої на розвиток командного підходу в діяльності менеджерів освітніх організацій може сприяти підвищенню гнучкості, адаптивності в управлінській діяльності.

Посилання

Алєксєєва О.І. Психологічне забезпечення розвитку конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : 19.00.10. Київ, 2016. 20 с.

Блешмудт П. П. Психологічні умови підготовки персоналу банківських структур до роботі в команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : 19.00.10. Київ, 2012. 20 с.

Карамушка Л. М. Психологічні основи управління освітніми організаціями : дис… д-ра психол. наук : 19.00.10. Київ, 2000. 441 с.

Карамушка Л. М., Філь О.А. Формування конкурентоздатної управлінської команди на матеріалі діяльності освітніх організацій: монографія. Київ : ІНКОС, 2007. 268 с.

Клочко А.О. Особливості впровадження тренінгової програми «Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій». Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 1 (22). С. 79–88.

Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2017. Вип. 47. С. 29–33.

Ложкін Г.В. Команда як колективний суб’єкт спільної діяльності. Соціальна психологія. 2005. № 6. С. 52–58.

Михайленко В.О. Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.10. Київ, 2009. 24 с.

Batenburg R., Walbeek W., Maur W. Belbin role diversity and team performance: Is there a relationship? Journal of Management Development. 2013. 32. Р. 901–913.

Harris P. R., Harris K. G. Managing effectively through teams. Team Performance Management: An International Journal.1996. Vol. 2 (3). P. 23–36.

Kegan R., Lahey L. Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization. Brighton (MA): Harvard Business Publishing. 2009. 308 р.

Mosca M., Pastore F. Wage effects of recruitment methods. IZA Working Paper, 2008. 50 p.

Semenets-Orlova I., Klochko A., Tolubyak V., Sebalo L. and Rudina M. Functional and role-playing positions in modern management teams: an educational institution case study. Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). РР. 129–140.

Tarricone P., Luca J. Successful teamwork: a case study. Quality Conversations : Proceedings of the 25th HERDSA Annual Conference, Perth, Western Australia, 7–10 July 2002. P. 640–646.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Клочко, А. О., & Скуловатова, О. В. (2023). ОРІЄНТАЦІЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РОБОТУ В КОМАНДІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 80-84. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.14

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ