СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

Автор(и)

  • О. А. Куций

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.15

Ключові слова:

організація, лідерство, менеджмент, методика оцінки, кореляційний аналіз

Анотація

Стаття містить інформацію про практичне організаційно-психологічне дослідження. Воно має міждисциплінарну системну основу, проводиться понад 2 роки й відбувається збір емпіричних даних за розробленою методикою з оцінки гуманітарної складової організації. Методика має 30 критеріїв оцінки й це дає можливість системно дослідити функціонування 3 механізмів та 10 компонентів організації за гуманітарним аспектом. Здійснено математичну обробку статистичної бази даних за 208 українськими організаціями за вказаною методикою за менеджментом та лідерством. Ці явища в методиці застосовано в якості компонентів. Було застосовано кореляційний аналіз за непараметричним парним критерієм Кендала. Встановлено наявність дуже великої кількості незначних показників кореляції. Через це було сконцентровано увагу та узагальнено інформацію на тих моментах, де кореляції не було. Такий підхід було обґрунтовано тим, що в організації як системному явищі мають бути зв’язки між її компонентами. Відсутність зв’язків є ознакою проблеми функціонування системи як єдиного цілого. Встановлено, що лідерство як синергетична властивість соціальної групи недостатньо реалізована в процесах управління людськими ресурсами та розвитку організації. Однак, лідерство, за винятком участі в конфліктах, впливає досягнення ефекту синергії в організації. За менеджментом виокремлено проблеми досягнення ефекту синергії через цінності, традиції та імідж. При цьому, більша проблема в менеджменті за розвитком організації. Розроблена методика з оцінки гуманітарної складової організації за 30 критеріями ще раз підтвердила можливість її застосування на практиці. Її можна вдосконалювати чи доповнювати, але ідея застосування є реальною для практичного використання та переходу науки на практичний бік розвитку.

Посилання

Агаєв Н.А., Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Герасименко М.В., Ткаченко В.В. Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2014. 209 с.

Гуменюк О. Г. Теоретичний аналіз основних напрямів лідерства державних службовців. Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 50. 2018. С. 9–15.

Заболотна В.О. Взаємозвязок компетенцій керівників із різними стилями управління в сучасному організаційному лідерстві. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 42. С. 48–53.

Куций О.А. Суть та фактори гуманітарної частини організації як середньої соціально-професійної групи (раціонально-експериментальне дослідження). Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 38. 2022. С. 146–151.

Куций О.А. Організаційно-психологічні аспекти функціонування освітніх організацій в Україні: механізми, експеримент, констатація та перспективи реформування. Edukacja i społeczeństwo VІІ. Zbiуr artykułуw naukowych / T. Nestorenko, R. Bernatova, W. Duczmal (red.). Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole: wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska. 2022. S. 472–479.

Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи студентів. Полтава : ПУЕТ. 2018. 241 с.

Bratnicka K. Relationship Between Leadership Styles and Organizational Creativity. Management and Business Administration. Central Europe. Vol. 23, No. 1/2015: p. 69–78.

HR-ліга. Співтовариство кадровиків та спеціалістів з управління персоналом. URL: https://hrliga.com/

Reviewed by Gary B. Brumback, Palm Coast, FL. Personnel Psychology, Book Review Section, 429-431. S. Alexander Haslam, Stephen D. Reicher, and Michael J. Platow. The new psychology of leadership: Identity, influence and power. NY: Psychology Press, 2011, 267 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/263369005_The_New_Psychology_of_Leadership_Identity_Influence_and_Power_by_S_Alexander_Haslam_Stephen_D_Reicher_and_Michael_J_Platow

Schein E. H. Organizational Culture and Leadership. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint Market Street, San Francisco. 2004. 458 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Куций, О. А. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИТИКА ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 85-89. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.15

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ