РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ МЕДІАЦІЇ В УРЕГУЛЮВАННІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ

Автор(и)

  • Ю. В. Борисова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.8

Ключові слова:

подружні конфлікти, медіація, посередництво, соціальна робота, війна, соціальні послуги, складні життєві обставини

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми подружніх конфліктів в умовах повномасштабної війни та пов’язаних з нею викликів. Зазначено важливість використання послуги медіації у практиці соціальної роботи із сім’ями в контексті регулювання подружніх конфліктів, превенції та подолання складних життєвих обставин. Конкретизовано ключові правові ознаки послуги медіації, особливості її надання фахівцями соціальних служб у роботі із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, етапи врегулювання подружнього конфлікту з використанням соціальної послуги медіації. Підкреслено роль спеціальних психологічних і лінгвістичних технік у ефективній роботі сімейного медіатора, важливість його неупередженого ставлення до сторін конфлікту, їх життєвої ситуації. Зазначено переваги медіації у порівнянні з судовою процедурою, які ефективно враховано у практиці соціальної роботи із сім’єю в зарубіжних країнах, зокрема у Скандинавії та США. Конкретизовано фактори, які ускладнюють надання послуги медіації в умовах повномасштабної війни (дистантний характер стосунків між подружжям, прискорення винесення шлюборозлучних рішень судами в ситуаціях роздільного проживання (перебування) подружжя, зорієнтованість фахівців соціальних служб на задоволення базових матеріальних і соціальних потреб членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, недооцінка важливості превенції, регулювання і конструктивного вирішення сімейних конфліктів, підвищене психоемоційне навантаження на всіх учасників процедури, включаючи фахівців та ін.). Зазначено кроки у сприянні подальшому ефективному впровадженню послуги медіації в практику регулювання подружніх конфліктів.

Посилання

Головченко А. Роль сімейної медіації в ефективності вирішення сімейних спорів / Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області. URL: https://rtpp.com.ua/articles/rol-semejnoj-mediatsii-v-effektivnosti-razresheniya-semejnyh-sporov/

Демчук В.С. Дайджест опитувань U-report: II квартал 2023 р. (насильство в міжособистісних стосунках, освіта та міграційні настрої, професійна орієнтація). Український соціум. 2023. № 2 (85). С.220-231

Звіт по проекту «Сімейна медіація в період війни» ГО «Ліга медіаторів України». URL: http://limu.org.ua/news/zvit-poproiektu-simieina-miediatsiia-v-pieriod-viini

Коленіченко Т. І., Левицька Н. С., Грицай С. О. Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми ресоціалізації комбатантів в Україні. Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія. 2018. № 2(12). С. 51–57.

Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці: навч. посіб. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 360 с.

Попова A., Тургенєва A. Досвід використання медіації у скандинавських країнах: можливості для вітчизняних медіаційних практик у галузі соціальної роботи. Social Work and Education. 2021. Vol. 8. No. 2. pp. 260–274.

Потьомкіна Ю. Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання. Юридична газета. 29 січня 2019 р. URL: https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/mediation_in_family_law_disputes/

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації): Наказ Міністерства соціальної політики від 17.08.2016 р. № 892 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

Про медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 року № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text

Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text

Трофімов Ю., Рибалка В., Гончарук П. Психологія: підручник. Київ: Либідь, 2008. 560 с.

Урусова О.Г. Застосування психологічних технологій та інструментів у медіації при вирішенні родинних конфліктів. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя / за ред С.Б. Кузікової, І.М. Щербакової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Борисова, Ю. В. (2024). РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ МЕДІАЦІЇ В УРЕГУЛЮВАННІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 42-46. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.8

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ