ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Л. А. Терещенко
  • Т. М. Булгакова

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.18

Ключові слова:

самотність, юнацький вік, особистість, особистісні особливості, тренінг

Анотація

У статті розглядається проблема самотності, яка є актуальною та має глобальні масштаби, що обумовлюється її значною поширеністю в сучасному науково-технологічному та інформаційному світі. Особливо гостро проблема самотності постає перед молоддю. Дослідження показують, що особливо значущою ця проблема виявляється в юнацькому віці, коли молода людина ототожнює своє Я з життєвими цінностями, інтересами, поглядами і психологічно дистанціюється від батьків. У статті виокремлено негативну і позитивну самотність в юнацькому віці. Основними аспектами виникнення самотності в юнацькому віці є: соціальна ізоляція, емоційна самотність, конфлікти в сім'ї, соціальний тиск, особистісні особливості, технологічна самотність. Визначені особистісні характеристики самотніх юнаків. Надані діагностичні методики для виявлення наявного рівня почуття самотності в юнацькому віці. Представлено тренінгову програму з подолання негативного переживання самотності в юнацькому віці, яка складається з 4 компонентів: діагностичного, тренінгового, корекційного і рефлексивного компонентів. Основними завданнями програми є: послідовне подолання особистісних властивостей та характеристик, які провокують виникнення негативної самотності; корекції нервово-психічної напруги; формування навичок релаксації; формування в учасників тренінгу навичок усвідомлення власних негативних переживань та навчання засобів подолання їх негативних наслідків через рефлексію; формування навичок гармонійної міжособистісної взаємодії з оточуючими через адекватну оцінку ситуації та розвиток позитивної Я концепції особистості учасників тренінгу.

Посилання

Барінова Н.В., Пагава О.В. Взаємозв’язок проблем самотності та спілкування. Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна: Серія: «Психологія». 2010. № 9. С. 13–18.

Гриценко В.А. Вплив соціально-психологічних особливостей підліткового віку на формування самотності старших підлітків [Електронний ресурс] http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Philosophia/3_98602.doc.htm

Лашук В.Г. Особливості поведінки самотньої людини в соціумі. Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ: ГНОЗІС, 2009. Т. XI, ч. 1. С. 238–246.

Швалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество: Соц.-психол. проблема: (научно-популярная литература). Київ: Україна, 2001. 270 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Терещенко, Л. А., & Булгакова, Т. М. (2024). ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 98-103. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.18