РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ В ПРОЄКТУВАННІ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Л. Г. Туз
  • С. М. Аврамченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.19

Ключові слова:

життєвий досвід, життєвий простір, проєктування життєвого простору, переструктурування життєвого простору, герменевтика, психоаналіз, психологічна інтерпретація, психоаналітична інтерпретація, психокорекція, внутрішня суперечливість психіки, система психологічних захистів, умовні цінності, самореалізація, самоактуалізація

Анотація

У статті порушується тема ролі психологічної інтерпретації у проєктуванні життєвого простору особистості. Автор робить акцент на дослідженні впливу психоаналітичної інтерпретації на процес переструктурування життєвого простору. Розкрито категорії «життєвий досвід», «життєвий простір», «проєктування життєвого простору», «психологічна інтерпретація», «психоаналітична інтерпретація». Висвітлено поняття меж життєвого простору як ключове поняття у його феноменології. Підкреслено, що смислове поле життєвого досвіду людини дає змогу досліднику вивчати її життєвий простір. Розкрито специфіку герменевтичного і психоаналітичного напрямів аналізу життєвого досвіду особистості у психології. Наголошено, що саме інтерпретація є в кожному з них головним інструментом аналізу життєвого досвіду. Узагальнено наукові підходи до розуміння герменевтичної і психоаналітичної інтерпретацій. У результаті порівняльного аналізу з’ясовано спільні характеристики інтерпретації у форматі психоаналізу та герменевтичної парадигми, як-от: процесуальність; діалогічність; спрямованість на встановлення смислу; інтегративна функція. Констатовано такі їх відмінності: герменевтична інтерпретація витлумачує тексти на свідомому рівні, тоді як психоаналітична інтерпретація досліджує символічний зміст, несвідомі бажання людини, детерміновані її інфантильним досвідом; герменевтична інтерпретація припускає співвіднесеність із часом, історико-культурними особливостями, у той час як психоаналітична з метою об’єктивності цього уникає; витлумачення тексту припускає привнесення суб’єктивних змістів інтерпретатора, а психоаналітична інтерпретація наголошує на неприпустимості привнесення інтерпретатором суб’єктивних змістів. Окреслено особливості психоаналітичної інтерпретації у глибинно-корекційній практиці. Показано, що інтерпретація є підґрунтям для переструктурування життєвого простору особистості, з поступовим розширенням його меж.

Посилання

Аврамченко С. М. Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнка : автореф. … дис. к. психол. н. : 19.00.07. Івано-Франківськ, 2004. 20 с.

Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. Львів : Свічадо, 2007. 478 с.

Назарук О. М. Вікові аспекти розуміння особистого досвіду. Проблеми психологічної герменевтики : монографія / За ред. Н. В. Чепелєвої. Київ : Міленіум, 2004. С. 217–237.

Назарук О. М. Дослідження рівня соціальної адаптованості методом наративу. Актуальні проблеми психології: Психологічна герменевтика / За ред. Н. В. Чепелєвої. К. : Міленіум, 2005. Т. 2, вип. З. С. 157–168.

Нікітіна М. Г. Життєвий простір. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. Редкол. : І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. Режим доступу: https://esu.com.ua/article-19293. ст 14.

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / за ред.. Н. В. Чепелєвої. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 276 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Томе Г., Кехеле Г. Психоаналітична терапія. Теорія і практика. Том 1 : Теорія. Львів : Літопис, 2021. 720 с.

Туз Л. Г. Психоаналітична інтерпретація як засіб корекції поведінки учасників активного соціально-психологічного навчання : дис. … к. психол. н. : 19.00.07. Київ, 2010. 363 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Туз, Л. Г., & Аврамченко, С. М. (2024). РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ В ПРОЄКТУВАННІ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 104-108. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.19