МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛЬНИКА)

Автор(и)

  • В. В. Стасюк
  • В. Г. Дикун
  • А. В. Кириченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.23

Ключові слова:

довіра, недовіра, військовослужбовець, управлінська компетенція, командир-лідер, психологічне здоров’я

Анотація

У статті розглядається тема природи довіри у військовому середовищі, з особливим акцентом на досвіді країн НАТО. Особлива увага приділяється вивченню механізмів створення довіри серед військовослужбовців та між командирами (начальниками) різних категорій командувань. Аналізуються психологічні та соціальні фактори, що впливають на рівень довіри внутрішньо-військових відносин. На фоні досвіду країн НАТО висвітлюється роль етичних стандартів, лідерства та взаємодії між військовослужбовцями як ключових складових побудови довіри у військовому колективі. Компонентна структура оцінки морально-психологічного стану особового складу, що включає в себе показник довіри, забезпечує аналіз лідерських якостей командира в контексті групової динаміки військового колективу. Автори статті висувають твердження про можливість адаптації та впровадження успішних стратегій формування довіри в країнах НАТО у військовому середовищі Збройних Сил України. Актуального значення довіра набуває в сучасних умовах відбиття та стримування збройної агресіє з боку російської федерації. Отриманий бойовий досвід переконливо демонструє, що успішність виконання бойових завдань на полі бою підрозділами Збройних Сил України визначається передусім морально-психологічним станом особового складу. Згідно з результатами проведених досліджень та практики застосування військ (сил), встановлено, що одним із ключових факторів, що впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців у бойових умовах, є рівень довіри підлеглих до командирів-лідерів. Адже цей психологічний, емоційний та соціальний стан, який виникає внаслідок переконання чи вірування в надійність та доброчесні наміри військовослужбовця чи бойових побратимів втілює перемогу і віру в майбутнє. Авторами була запропонована психодіагностична методика вивчення рівня довіри до командира або начальника, яка допомагає в короткі часові терміни швидко опитати велику кількість респондентів.

Посилання

Агаєв Н. А., Дикун В. Г., Стасюк В. В. Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2020. 134 с.

Дикун В. Г., Мороз В. М., Стасюк В. В. Діяльність посадових осіб відділення морально-психологічного забезпечення бригади під час планування тактичних операцій за стандартами НАТО : навч.-метод. посіб. Київ : ФОП Маслаков, 2021. 157 с.

Дикун В. Г., Мороз В. М., Стасюк В. В., Методологія дослідження морально-психологічного стану особового складу військ (сил) : навч.-метод. посіб. Київ : 7БЦ, 2023. 383 с.

Концепція лідерства за стандартами армій країн НАТО (Conception of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries) : навч. посіб. / О. Ф. Хміляр та ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 252 с.

Лисенко Д. П. Психологічні особливості розвитку довіри в системі взаємин “командир–підлеглий” у бойових умовах : дис. … д-ра філософії з соціально-поведінкових наук : 053. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2021, 251 с.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підруч. : у 2 ч. Ч. І. Вид. 2-ге, перероб., зі змінами та доп. / Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін. ; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : ТОВ “7БЦ”, 2020. 754 с.

Стасюк В. В. Психологія управління військами: підруч. К.: НУОУ, 2014. 540 с.

Сунь-цзи. Мистецтво війни. Київ : Арій, 2014, 128 с.

Copeland Norman. Psychology and the Soldier. Pennsylvania : The Military Service Publishing Company, September 1942, 136 p.

STANAG 2437 : 2017. AJP-01(E)(1) Allied Joint Doctrine for Operations. 2017 (NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO)). URL: https://www.coemed.org/files/stanags/01_AJP/AJP-01_EDE_V1_E_2437.pdf. (дата звернення: 08.01.2024).

STANAG 2490 : 2019. AJP-3(С) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. 2019 (NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO)). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797323/doctrine_nato_conduct_of_ops_ajp_3.pdf. (дата звернення: 08.01.24).

STANAG 2526 : 2019. AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations. 2019 (NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO)). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/837082/dcdc_doctrine_nato_planning_of_ops_ajp. (дата звернення: 08.01.24)

STANAG 2565 : 2019. AmedP-8.10A Psychological Guide for Leaders Across the Deployment Cycle. 2019 (NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO)). URL: ttps://www.coemed.org/files/stanags/03_AMEDP/A MedP-8.10_EDA_V1_E_2565. pdf. (дата звернення: 08.01.2024).

STANAG 6005 : MC 216/4 (AAP-16(D)) Manpower Policy and Procedures. 2007 (COMITE MILITAIRE DE L’ATLANTIQUE NORD). URL: https://www.coemed.org/files/stanags/16_AАP/AАP-16_EDE_1_2437.pdf. (дата звернення: 08.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-25

Як цитувати

Стасюк, В. В., Дикун, В. Г., & Кириченко, А. В. (2024). МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛЬНИКА). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 123-126. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.23