ФРУСТРАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Т. В. Чередниченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.24

Ключові слова:

фрустрація, фрустратор, фрустраційна толерантність, психологічна готовність до професійної діяльності, екстремальні умови

Анотація

Стаття присвячена проблемі фрустраційної толерантності у професійній діяльності рятувальників ДСНС України. У статті розкрито психологічний зміст поняття фрустрації та фрустраційної толерантності, визначено теоретико-методологічні підходи до визначення досліджуваного психічного явища. Зазначено, що здатність людини протистояти фрустраційним ситуаціям без деструктивних наслідків, адекватно їх оцінювати, управляти виникненням і динамікою психічного стану фрустрації, демонструвати конструктивне поводження під час подолання перешкод залежить від рівня розвитку її фрустраційної толерантності, що є індивідуально-психологічною якістю, яка детермінує стійкість до фрустрації. З’ясовано, що однією з найважливіших характеристик психологічної готовності рятувальників до професійної діяльності є здатність керувати психічними станами, що виникають у результаті впливу екстремальних умов, зокрема фрустрацією. Проаналізовано основні підходи до тлумачення фрустраційної толерантності, виокремленні основні рівні фрустраційної толерантності, які визначають реакцію та поведінкові особливості на дію різних видів фрустраторів. Виокремлено найбільш типові способів поведінки в стані фрустрації. Зазначено, що наявність численних стрес-факторів професійної діяльності створює значні труднощі рятувальникам, погіршує їх фізичний стан, викликає виникнення цілої низки негативних психічних станів, зокрема фрустрації. Інтенсивність негативної дії стрес-факторів значно знижується, якщо рятувальники своєчасно підготовлені до екстремальних умов не тільки професійно, але і психологічно. Доведено, що здатність рятувальника переносити ситуації фрустрації без деструктивних наслідків залежить від рівня розвитку його толерантності до фрустрації, що є обов’язковою для нормального функціонування особистості, особливо у тих випадках, коли виникнення ситуацій фрустрацій пов’язане з бар’єрами, які є необхідними або об’єктивно непереборними. Розглянуто показники психологічної готовності/неготовності рятувальників до професійної діяльності в екстремальних умовах.

Посилання

Божок Н.О. Психологічний зміст поняття «фрустраційна толерантність» Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ-Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. Том. 10, Вип. 13, c. 84–95.

Большакова А. М. Фрустраційна толерантність як складова психологічної готовності пожежних до професійної діяльності в екстремальних умовах : дис. … канд. психол. наук. Харків, 2000. 191 с.

Грибенюк Г.С. Психологічна підготовка. Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, 2005. 232 с.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ : Ніка-Центр, 2006. 580 с.

Остополець І. Ю. Професійні фрустрації вчителя як психологічна проблема. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. Харків : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2004. Вип. 12. С. 116–124.

Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Психологічний словник / авт.-уклад. В. В Синявський, О. П. Сергеєнкова, за ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.

Хміляр О. Ф., Момот Р. А. Експериментально-психологічна методика вивчення фрустраційних реакцій військовослужбовців, що виконують завдання в екстремальних умовах : навч.-метод. посіб. Київ : НУОУ, 2011. 138 с.

Холодова О. О. Психологічні засоби запобігання та корекції фрустрації у професійній діяльності молодих учителів : дис. … канд. психол. наук. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2004. 200 с.

Чиженко Н.М. Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму. Психологія і особистість. 2006 №2 (10) Ч. 2. С. 146–155.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

Rоsеnzwеіg S. Аggrеssіvе bеhаvіоur аnd thе Rоsеnzwеіg hісturе-frustrаtіоn study. Nеw Yоrk. Рrаgеr Рubl., 1978.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-24

Як цитувати

Чередниченко, Т. В. (2024). ФРУСТРАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 127-130. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.24