СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

  • В. В. Волошина

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.1

Ключові слова:

психологічна реабілітація військовослужбовців, відновлення, темпоральність, конструктивістська ознака, інтеграція, психологічний стан.

Анотація

У статті здійснено систематизацію ознак сутності поняття психологічної реабілітації військовослужбовців та визначено уніфікований підхід до його трактування. Показано, що з огляду на те, що питання психологічної реабілітації отримує значне практичне та методологічне поширення в положеннях наукових розвідок та методологічних підходів, заслуговує уваги категоризація сутності дефініції даного процесу. Здійснено розгляд та узагальнення наукових підходів щодо виокремлення складу основних сутнісних ознак щодо характеристики поняття психологічної реабілітації військовослужбовців, серед яких виокремлено, зокрема: ознаку комплексності (системності) втручань, стабілізаційну ознаку, ознаку індивідуалізації даного процесу, ознаку опірності негативних впливам, інтеграційну ознаку, конструктивістську ознаку, середовищну ознаку, підтримувальну ознаку. Сформульовано уніфіковане трактування сутності досліджуваного поняття, а саме, психологічна реабілітація військовослужбовців є комплексом попередньо розробленого та коригованого впродовж реалізації переліку заходів стосовно розвитку функцій психічного здоров’я, супутніх соціально-фізичних компонент, націленим на реінтеграцію військовослужбовців, які мають психологічні розлади, до суспільного, професійного, особистого життя, сприяння розвитку його особистісного розвитку в оточуючому середовищі, яке може позитивно змінюватись в рамках даного процесу та недопущення деструктивних поведінкових проявів. В площині авторського визначення нами здійснено пріоритетний акцент на розвитку психологічної реабілітації з позицій конструктивістської ознаки, також враховано загальний орієнтир на ознаці комплексності (системності) втручань, середовищній, опірній та інтеграційній ознаках. Зазначено, що дане трактування сформульовано із врахуванням ознаки темпоральності даного процесу, а саме, вказано на те, що психологічна реабілітація військовослужбовців є комплексом попередньо розробленого та коригованого впродовж реалізації переліку заходів, тобто, передбачено, що вона може трансформуватись в часі залежно від перебігу реалізації. Наукова новизна зазначеного трактування передбачає розвиток теоретичних особливостей стосовно характеристики поняття психологічної реабілітації з урахуванням основних підходів і з додатковим акцентом на ознаку її темпоральності як передумови забезпечення результативності втручання.

Посилання

Алещенко В. Психологічна реабілітація учасників бойових дій: теоретико-методологічне обґрунтування моделі. Психологічний журнал. 2019. Вип. 3. URL: http://psyj.udpu.edu.ua/issue/view/11893

Гульбс О., Кобець О. Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій. Психологічний журнал. 2021. № (7). С. 100–1006. DOI: https://doi.org/10.31499/2617-2100.7.2021.237166

Лесков В. О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів : автореф. … дис. канд. психол. наук: 19.00.09. Хмельницький, 2008. 22 с.

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи / за ред. Н. Пророк. Том 1. Київ: ОБСЄ, Міністерство соціальної політики України, 2018. 208 с.

Порядок та умови надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 1338 від 29.11.2023 р., затверджений постановою № 1338 від 29.11.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2022-%D0%BF#Text

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 р. № 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text

Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03.12.2020 р. № 1053-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text

Титаренко Т.М. Соціально-психологічна реабілітація особистості: етапи, технології, техніки. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2018. Вип. 41. С. 157–167.

Belrose C., Gibert L., Trousselard M. Recovery, Rehabilitation and Positive Psychology for Chronic Post-Traumatic Stress Disorder: Theoretical and Practical Aspects among French Veterans. IntechOpen. 2019. doi: 10.5772/intechopen.86813

Farkas M., Anthony W. Psychiatric rehabilitation interventions: A review. International Review of Psychiatry. 2010. Vol. 22(2).

Р. 114–129. DOI: 10.3109/09540261003730372

Knecht Р. Importance des dispositifs de réhabilitation psychosociale dans la prise en charge des militaires blessés psychiques. Présentation du dispositif ATHOS de Cambes. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. 2023. Vol. 181, Iss. 2. Р. 176–179. https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.12.009.

Tsurkan-Saifulina Yu.V. Social and psychological rehabilitation of war veterans. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”. 2022. Vol. 8(4). P. 96–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Волошина, В. В. (2024). СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 7-11. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.1