ПСИХОЛОГІЧНА РЕЗИЛЬЄНТНІСТІЬ ЯК УМОВА ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • О. В. Москаленко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.13

Ключові слова:

психологічна резильєнтність, психологічне здоров’я, життєстійкість, відновлення, гнучкість, стресостійкість, копінг-стратегії.

Анотація

В статті розкрито сутність психологічної резильєнтності як важливої умови для збереження та підтримки психологічного здоров’я особистості. Визначено, що психологічне здоров’я є складним, багатовимірним, динамічним конструктом, що визначається наявністю певних особистісних характеристик, що виявляються через стресостійкість, соціальну адаптацію особистості, прагнення до розвитку. Психологічно здорова особистість характеризується життєстійкістю – здатністю приймати активну участь у власному житті, розвиненим контролем та готовністю до ризику. Компоненти життєстійкості об’єднані у два блоки здібностей. Загальні здібності характеризують базові особистісні установки, інтелект, самосвідомість, сенс і відповідальність. Спеціальні здібності характеризують навички взаємодії з людьми та навички подолання різних типів складних ситуацій. Життєстійкість виявляється через адаптаційні можливості особистості. В цьому сенсі вона близька до поняття резильєнтність, хоча ці поняття не є тотожними. Резильєнтність особистості може розглядатися як сукупність певних якостей, що сприяють відновленню, так і як власне процес відновлення, як адаптаційний механізм. Факторами резильєнтності є: ефективний підтримка в дитинстві, доброзичливі стосунки з дорослими у дитинстві, вміння налагоджувати ефективну взаємодію з близькими, друзями, навички розв’язання конфліктних ситуацій, інтелектуальний розвиток, оптимізм, емоційний інтелект, самоконтроль та саморегуляція, прогностичні здібності, мотивація успіху, ефективні моделі поведінки в складних ситуаціях, адекватна самооцінка. Резильєнтність особистості виражається через інтеграцією особливостей когнітивної, афективної та поведінкової сфери, що характеризуються певними знаннями та способами мислення, широким спектром емоційного реагування, наявністю ресурсів та варіантів копінг-стратегій.

Посилання

Власенко І.А., Фурман В.В., Рева О.М., Канюка І.О. Психологічне здоров’я студентської молоді. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 224 с.

Грішин Е.О. Резилієнтність особистості: сутність феномену, психодіагностика та засоби розвитку. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 64. 2021. С. 62–81.

Лазос Г. П. Резільєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень . Актуальні проблеми психології. Том 3.: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 14. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Вінниця, ФОП Рогальська І. О., 2018. С. 26–64.

Паскевська Ю. А. Резилієнтність як психологічний ресурс персоналу пенітенціарних установ. Psychological journal. 8(1), 2022. С. 110–119.

Розвиток резильєнтності здобувачів першого рівня вищої освіти в умовах воєнного конфлікту на території України: методичні рекомендації / уклад. Г. Афузова, В. Кротенко, Г. Найдьонова ; за заг. ред. Г. Афузової. Суми : Університетська книга, 2023. 64 с.

Руденко О.В., Гонтар Ю.В. Структура резилієнсу у контексті розвитку резильєнтності особистості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, Том 33 (72). № 2. 2022. С. 73–78.

Савчин М. В., Федорчук В.М, Гапоненко Л. О. Резильєнтність як потенціал відновлення особистості у складних життєвих ситуаціях. Moderní aspekty vědy: XXXI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 453 с. 302–316.

Як захистити своє ментальне здоров’я в умовах постійного стресу. Електронний ресурс. https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-zahystyty-svoye-mentalne-zdorovya-v-umovah-postijnogo-stresu/

Ярема Н.Ю. Психологічне здоров’я особистості. Юридична психологія, № 2, 2015. С. 106–113.

Bonanno G.A. Loss, Trauma, and Human Resilience. Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? American Psychologist, 59.1. 2004. Р. 20–28.

Coutu, D. L. How resilience works. Harvard business review, 80.5. 2002. Р. 46-56.

Jenny J.W.Liu, MaureenReed, Kenneth P.Fung. Advancements to the Multi-System Model of Resilience: updates from empirical evidence. Heliyon. 2020. Vol. 6, № 9. Р. 1–7.

Maddi S.R., Harvey R.H., Khoshaba D.M., Fazel M., Resurreccion N. Hardiness training facilitates performance in college. Journal of Positive Psychology, 4(6). 2009. Р.566–77.

Masten, A. S., & Reed, M. G. J. Resilience in development. Handbook of positive psychology, 74, 2002. Р. 88.

Richardson, G. E. The metatheory of resilience and resiliency. Journal of clinical psychology, 58(3), 2002. Р. 307–321.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

Москаленко, О. В. (2024). ПСИХОЛОГІЧНА РЕЗИЛЬЄНТНІСТІЬ ЯК УМОВА ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 67-70. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.13

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ