ПІДТРИМУЮЧА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • В. І. Кротенко
  • Г. В. Афузова
  • І. В. Мартиненко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.19

Ключові слова:

батьки, діти, соціально-емоційний розвиток, підтримуюча взаємодія, психоемоційне благополуччя, резильєнтність, керований стрес.

Анотація

У період сучасної світової пермакризи, яка породжує тотальне переживання невизначеності та невпевненості у майбутньому, однією з найвразливіших категорій населення є діти. Вони через свою фізіологічну, психологічну, особистісну та соціальну незрілість не володіють достатнім арсеналом копінг-стратегій, які дозволили б конструктивно реагувати на негативний вплив суб’єктивно складної життєвої ситуації. В Україні проблема подолання психотравмівного впливу загострення воєнної агресії з боку російської федерації стимулює до пошуку ефективних шляхів підвищення резильєнтності у дітей з метою не лише сприяти збереженню та відновленню психічного здоров’я маленької Особистості, а й закласти основу її посттравматичного зростання у майбутньому. При цьому важлива роль належить т.з. «безпечним» дорослим з найближчого мікросоціального оточення дитини – її батькам. В результаті опитування, проведеного в рамках проєкту «Надання цифрових інструментів для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров'я для найбільш вразливих 35000 дітей у сільській місцевості», було визначено, що практично половина опитаних батьків учнів молодшого шкільного віку з прифронтових територій схильні заперечувати наявність будь-яких проявів психоемоційного неблагополуччя у своїх дітей і не готові до особистої участі у підтримці та відновленні їх психоемоційного благополуччя. Разом з тим, переважна більшість батьків учнів 1–4 класів (61,7%) визнають актуальність систематичної роботи з підтримки психоемоційного благополуччя дітей. Все, зазначене вище, підштовхнуло нас до визначення ролі підтримуючої взаємодії «батьки – дитина» у соціально-емоційному розвитку дитини та розвитку її резильєнтності. При цьому акцент уваги зміщено на компетентність батьків у створенні для дитини фізично та психологічно безпечного життєвого простору та навчанні її навичкам психоемоційної саморегуляції, що насамкінець сприяє підвищенню толерантності до нових переживань, відчуттів, почуттів та ідей, зокрема і розвитку її резильєнтності.

Посилання

Афузова Г. В., Найдьонова Г. О., Кротенко В. І. Резильєнтність як чинник збереження психічного здоров’я в умовах воєнного стану. Габітус. 2023. Вип. 53. С. 100–104.

Кіреєва З. О., Мечникова І. І., Бірон Б. В. Психометричний аналіз адаптованої версії шкали резильєнтності (CD-RISC-10). Габітус. 2020. Вип. 14. С. 110–116. https://doi.org/10.32843/2663– 5208.2020.14.17

Мартиненко І., Афузова Г., Кротенко В. Оцінка потреб у психологічній допомозі в прифронтових областях України. Психічне здоров’я в умовах війни: шляхи збереження та відновлення: мат-ли І Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю), 13 жовт. 2023 р. Київ: НУБІП України, 2023. С. 31–35.

Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу: навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова та ін. Київ, 2023. 126 с. URL: https://la-strada.org.ua/download/psyhosotsialna-pidtrymka-uchasnykiv-osvitnogo-protsesu (дата звернення: 18.03.2024).

СЕЕН-путівник. Соціально-емоційне та етичне навчання: освітня програма для навчання серця й розуму: 2-ге вид. / Голов. ред. О. Елькін. Київ: ТОВ «Інжиніринг», 2023. 148 с.

Фідкевич О., Снєгірьова В. Скафолдинг у системі методів багатомовної освіти. Український педагогічний журнал. 2023. Вип. 2. С. 107–114. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-107-114

Delahooke M. Beyond Behaviours: Using Brain Science and Compassion to Understand and Solve Children’s Behavioural Challenges. Eau Claire, WI: PESI Publishing, 2019. 315 р.

Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New

York: Random House, 1990. 512 р.

Lillas C., Turnbull J. Infant Child Mental Health Early Intervention: A Neurorelational Framework For Interdisciplinary

Practice. United Kingdom: WW Norton, 2009. 570 р.

McEwen B. S. Stressed or stressed out: what is the difference? Journal of psychiatry & neuroscience : JPN. 2005. Vol. 30(5).

Pp. 315–318.

Neff K. Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself. New York: HarperCollins, 2011. 320 р.

Neff K. D. The Self-Compassion Scale is a Valid and Theoretically Coherent Measure of Self-Compassion. Mindfulness.

Vol. 7(1). Рр. 264–274.

Neff K., Germer С. The Mindful Self-Compassion Workbook. New York: Guilford Press, 2018. 206 р.

Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17). URL: https://depts.washington.edu/dbpeds/Screening%20Tools/PSC-17.pdf

Petcharat M., Liehr P. R. Mindfulness Training for Parents of Children with Special Needs: Guidance for Nurses in Mental

Health Practice. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing. 2017. Vol. 30(1). Рр. 35–46.

Porges S. W., Dana D. Clinical Applications of the Polyvagal Theory. New York: Norton Professional Books, 2018. 464 р.

Selye H. A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Nature. 1936. Vol. 138(3479). URL: https://www.nature.com/

articles/138032a0

Shanker S. Self-Reg: How to Help Your Child (and You) Break the Stress Cycle and Successfully Engage with Life. New

York: Penguin Books, 2016. 320 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Кротенко, В. І., Афузова, Г. В., & Мартиненко, І. В. (2024). ПІДТРИМУЮЧА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 91-95. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.19