ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЛЕНІВ ПОДРУЖЖЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ, ДЕ ЧОЛОВІК ПОВЕРНУВСЯ З ФРОНТУ

Автор(и)

  • С. О. Письменний

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.21

Ключові слова:

сімейно-подружній конфлікт, війна, стрес, чинники подружніх конфліктів.

Анотація

На сьогоднішній день проблема конфліктної взаємодії подружніх взаємовідносин є надзвичайно актуальною, особливо в умовах військових дій, оскільки війна як екстремальна ситуація є великою загрозою для психологічного благополуччя кожної людини та родини в цілому. У середовищі сповненому жорстокості, підлості та зла особистість вбирає цей негатив який її оточує, і саме він потім стає на заваді продуктивної комунікації з близькими людьми. Відповідно до цих обставин членам сім’ї, де чоловік повернувся з фронту потрібно пристосовуватися до нової реальності та намагатися будувати конструктивну взаємодію з ним, оскільки вона набуває нових особливостей та більшою мірою вона має складний характер і часто потребує втручання професіоналів з представників психологічних служб. У поданій статті розкривається проблема виникнення та розвитку конфлікту, у період, коли чоловік повернувся з фронту. Окреслено, що проблема вирішення конфліктів є актуальною для індивідуальної та групової взаємодії подружньої пари. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з приводу чинників, які провокують конфлікт, зокрема зовнішні (військові дії) та внутрішні (особистісний досвід пережитого). Доведено, що умови воєнного конфлікту суттєво впливають не тільки на відносини подружжя, але й стають причиною розлучень, через переживання постійного стресу, тривоги, страху, вимушене перебування на відстані. Охарактеризовано особливості переживання бойового стресу,посттравматичного стресового розладу, що призводить до зростання напруги та викликає непорозуміння у відносинах. Окреслено, що процес адаптації військовослужбовців до мирного життя є надзвичайно важливим та складним, оскільки змінює поведінку цінності,, стиль життя та мислення людини. Наголошено на тому, що трансформація образу жінки в умовах військових дій теж неабияким чином позначається на відносинах подружжя. Перспективи подальших наукових пошуків вбачаються у вивченні способів та шляхів врегулювання сімейних конфліктів.

Посилання

Агаєв Н. А. Характерні ознаки основних негативних психічних станів військовослужбовців під час ведення бойових дій. Науковi записки Національного університету Острозька академія. Серія: Психологія. 2016. Вип. 4. С. 46–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_6 (дата звернення: 22.04.2024).

Блінов О. А. Вплив бойового стресу на особистість військовослужбовця. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості». Київ. ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. С. 161–162.

Лазос Г.П. Психотерапія постраждалих внаслідок тортур: огляд сучасних досліджень та психотерапевтичних моделей / Г.П. Лазос // Актуальні проблеми психології. Том. 3.: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 13. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Вінниця: ФОП Рогальска І.О, 2017. 8–46.

Охорона психічного здоров’я в умовах війни / пер. з англ. Т. Семигіна, І. Павленко, Є. Овсяннікова [та ін.]. К.: Наш формат, 2017. 1068 с. Веб-сайт. URL: http://surl.li/ahlbu. (дата звернення: 23.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Письменний, С. О. (2024). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЛЕНІВ ПОДРУЖЖЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ, ДЕ ЧОЛОВІК ПОВЕРНУВСЯ З ФРОНТУ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 108-112. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.21