ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА РОЗВИТОК ЇХНЬОЇ ФАНТАЗІЇ

Автор(и)

  • О. М. Чорна

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.22

Ключові слова:

творча особистість, молодші школярі, розвиток фантазії, типи темпераменту.

Анотація

У запропонованій статті наголошується на необхідності розвитку фантазії молодших школярів як важливого чинника становлення їх творчої особистості. Підкреслюється, що молодший шкільний вік є сензитивним періодом для розвитку фантазії, а тому завданням сучасної початкової школи є використання сприятливого для розвитку цієї психічної функції періоду. На основі теоретичного аналізу сучасних наукових психолого-педагогічних досліджень визначено основні напрями вивчення проблеми розвитку фантазії у молодших школярів. Складність проблеми розвитку творчої особистості визначається наявністю великої кількості різнопланових факторів, що впливають на розвиток творчості, зокрема фантазії, яка є основною характеристикою творчої особистості, її діяльності. Спостерігається наявність в творчості дітей біологічних передумов, що проявляються, зокрема, в кореляційних зв’язках між показниками фантазії і типами темпераменту. Представлено результати емпіричного дослідження впливу темпераменту на розвиток фантазії учнів. Кореляційний аналіз показав, що існують як позитивні, так і негативні зв’язки між типами темпераменту і показниками критеріїв вербальної і невербальної фантазії (продуктивністю, гнучкістю, оригінальністю, розробленістю). З’ясовано, що регулюючий вплив батьків, учителів, шкільних психологів на учнів з різними типологічними особливостями має важливе значення для розвитку їхньої фантазії. Наголошено, що розвиток фантазії молодших школярів завжди повинен бути в полі зору вчителів, батьків, шкільних психологів, оскільки це сприяє вдосконаленню творчих здібностей дітей, розвитку їх творчої особистості. Запропоновано рекомендації батькам, учителям, шкільним психологам, щодо урахуванням типу темпераменту молодших школярів у розвитку їх фантазії, повноцінної творчої діяльності загалом.

Посилання

Губенко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої діяльності (інтегративний підхід): Монографія. Київ : «Апостол», 2019. 400 с.

Клименко В.В. Психологія творчості. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 480 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / за ред. Л. М. Проколієнко. Київ : Радянська школа, 1989. 608 с.

Максименко С. Д., Меєрович М. Й., Шрагіна Л. І. Системне мислення: формування і розвиток. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 251 с.

Педагогічні технології: наука – практиці: навч.-метод. щорічник / О. І Кульчицька, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : ВІПОЛ, 2002. Вип. 1. 281 с.

Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / Упорядники: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. Київ : Мікрос-СВС, 2003. 112 с.

Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології: посіб. Київ : Талком, 2017. 245 с.

Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: навч. посіб. Київ : ІЗМН, 1996. 236 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Київ : Либідь, 2001. 288 с.

Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах: посіб. для вчителя. 2-ге вид., доп. Київ : «Магістр-S», 1997. 256 с.

Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / за заг. ред. В. О. Моляко. Київ : Освіта України, 2008. 702 с.

Чорна О. М. Психологічні засади розвитку фантазії у молодших школярів. Дис. канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2020. 370 с. http://ipood.com.ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2020/CHORNA_diser_pas.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Чорна, О. М. (2024). ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА РОЗВИТОК ЇХНЬОЇ ФАНТАЗІЇ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 113-118. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.22