ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

Автор(и)

  • Т. С. Калініна
  • А. В. Яцинік

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.23

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсний центр, психолого-педагогічний супровід, індивідуальна програма розвитку, команда.

Анотація

У статті висвітлені питання діяльності інклюзивно-ресурсного центру основною метою якого є забезпечення доступності та високої якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Основний акцент зроблено на системі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, проблемі організації та змісту оптимального психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Також у сучасних умовах розвитку освіти вирішальну роль відіграє її кадрове забезпечення. Розглянуто основні посади в інклюзивно-ресурсному центрі для надання психолого-педагогічних та кoрекційно-розвиткових послуг. Увага приділена питанням якості кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру, а саме високий рівень професійної компетенції фахівців, належна підготовка та перепідготовка, регулярність підвищення свого професійного рівня. Обґрунтована необхідність планування діяльності інклюзивно-ресурсного центру в кількох напрямах: консультативна допомога сім’ям, які виховують особливих дітей, забезпечення комплексної оцінки дітей та допомога закладам освіти в складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дитини. Визначено важливість провідного завдання інклюзивно-ресурсного центру в потребах дитини у психолого-педагогічному супроводі. Проаналізовано досвід науковців і практиків з цього питання та систематизовано у відповідності до вимог сьогодення. Схарактеризовано основні функції та завдання інклюзивно-ресурсного центру: експертно-діагностична, інформаційно-аналітична, організаційна, методична, консультативна, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг. Також розглянуто необхідність ретельного та професійного проведення діагностики дитини та визначення чітких висновок і рекомендацій, які стають основою індивідуальної програми розвитку. Проаналізовано співпраця спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру з закладами освіти щодо інклюзивного навчання, алгоритм професійної взаємодії фахівців інклюзивно-ресурсного центру та команди психолого-педагогічного супроводу закладу освіти.

Посилання

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія. Київ : Самміт-Книга, 2009. 272 с.

Компанець Н. М. Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ. Навч.-метод посіб. Київ: Видавнича група «Атопол», 2018. 100 с.

Миронова С. П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах : навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с.

Порошенко М. A. Оргaнiзaцiйно-методичнi зacaди діяльності iнклюзивно-реcурcних центрiв: [нaвч.-метод. поciб.] Київ: 2018. 252 c.

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/545-2017-п#Text

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Калініна, Т. С., & Яцинік, А. В. (2024). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 119-123. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.23