ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Є. П. Гручман

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.29

Ключові слова:

політичне самовизначення, соціальна ідентичність, ідеологічна приналежність, політична свідомість, колективна ідентичність, соціально-політична динаміка.

Анотація

Політичне самовизначення набуває все більшого значення в сучасному дискурсі, тісно переплітаючись з індивідуальною активністю, соціально-політичною динамікою та формуванням колективної ідентичності. Спираючись на міждисциплінарні знання з психології, соціології та політології, ця стаття пропонує комплексне дослідження природи та наслідків політичного самовизначення. Синтезуючи вітчизняну та міжнародну науку, дослідження заглиблюється в різні інтерпретації політичного самовизначення. Ключові теми, що розглядаються в статті, включають роль самовизначення у формуванні політичної свідомості, вплив соціальної ідентичності та ідеологічної приналежності на індивідуальне самосприйняття, а також складний взаємозв'язок між особистою автономією та колективною приналежністю. Крім того, у дослідженні розглядаються ширші соціально-політичні наслідки самовизначення, такі як його вплив на політичну соціалізацію, динаміку лідерства та формування політичних ідеологій. Через критичний аналіз наукових поглядів, зокрема таких відомих дослідників, як А. Краснякова та Г. Циганенко, у статті підкреслюється багатовимірний характер політичного самовизначення та його глибоке значення у формуванні індивідуальних переконань, поведінки та політичних орієнтацій. Розглядаючи динамічну взаємодію між індивідуальною свідомістю та суспільно-політичною динамікою, у дослідженні демонструється трансформаційний потенціал активних та залучених громадян у формуванні курсу політичного розвитку. У даній статті пропонується детальне та ґрунтовне розуміння політичного самовизначення як складного і динамічного процесу, що перетинається з різними факторами, включаючи особистий досвід, соціальну ідентичність та ідеологічні рамки. Синтезуючи різні наукові точки зору, дослідження сприяє глибшому розумінню складної природи політичного самовизначення та його постійної актуальності в сучасному суспільстві.

Посилання

Білоцерківська, Н. Г. Соціальні відповідальність у контексті політичної соціалізації особистості. Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 25 листопада 2021р. С. 13–15.

Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : монографія / за наук. ред. Л. О. Кияшко. м. Київ: Міленіум, 2014, С. 216.

Корсакевич, С. Політичне самовизначення молоді: соціально-психологічні особливості. Проблеми політичної психології, 2020. № 23, С. 183–194.

Кривошеїн, В. В. Вплив «революції гідності» на політичну та правову культуру українського суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Політологія», № 2, 2016. С. 37–58.

Легун, О. Поняття самовизначення у психології. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", 2019. № 7. С. 360–370.

Маслюк, К. Особистісне самовизначення як міждисциплінарна категорія. Проблеми підготовки сучасного вчителя, № 9 (1), 2014. С. 182–190.

Походенко, С. В. Політичний вибір особистості як предмет психологічного дослідження. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць, 2012. – Вип. 37 (61). – С. 28-32.

Свідерська, О., Чорній, О. Психологічні особливості політико-ідеологічного самовизначення. Вісник Національного університету оборони України, № 6 (64). 2021. С.85–93.

Титаренко, Т. М., Лазоренко, Б. П., Редько, О. Ф., Половець, В. М., Шебанова, В. І., Гридковець, Л. М., Якобсон, П. Палагнюк ОВ Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти. Pedagogy and Psychology, 2015. С. 96–102

Циганенко Г. В. Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді : дис. канд. психол. наук : Київ, 2005. С. 236.

Beran, H. ‘A democratic theory of political self-determination for a new world order’ in Lehning, P. B. (Ed.). Theories of Secession, 2005. Р. 32–59.

Ryan, C. Political Self-Identification and Political Attitudes. Undergraduate Honors Theses. Psychology, 57, 2017. Р. 1–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Гручман, Є. П. (2024). ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (2), 150-154. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.2.29