МЕХАНІЗМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС, ЩО ОХОПЛЮЄ СУКУПНІСТЬ ГЕНЕТИЧНО ФІКСОВАНИХ І НАКОПИЧЕНИХ ШЛЯХОМ НАУЧІННЯ НАВИЧОК, ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬ КОГНІТИВНІ СТИЛІ

Автор(и)

  • О. Т. Смук

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.1.7

Ключові слова:

когнітивні стилі, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особисті якості, дитячий будинок сімейного типу, стійкі форми мислення, підлітковий вік, сімейне виховання

Анотація

У статті розглядається проблема когнітивних стилів, що стосуються відносно стійких форм мислення, устано- вок, розуміння, набуття знань, які проявляє індивід у сприйнятті оточення та розуміння своїх відносин з цим ото- ченням, використання різних дослідницьких стратегій. У межах індивідуальної психології когнітивний стиль розу- міється як своєрідність життєвого шляху особистості, структурованого постановкою і досягненням цілей. Саме в підлітковому та юнацькому віці дозрівають когнітивні та особистісні передумови, відбувається рефлексія власно- го життєвого шляху, з’являється потреба реалізувати себе, тобто стати людиною, яка зробила сама себе. Метою цієї статті є аналіз механізмів сімейного виховання, що охоплює сукупність генетично фіксованих і накопичених шляхом научіння навичок, засвоєних через наслідування, присвоєння досвіду старших поколінь. У підлітковому віці цей механізм допомагає утверджувати почуття дорослості, яке є важливим новоутворенням і сприяє задоволенню потреби в індивідуалізації. Саме в підлітковому та юнацькому віці дозрівають когнітивні та особистісні передумови, відбувається рефлексія власного життєвого шляху.

Посилання

Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології. Педагогіка і психологія. 1999. № 3. С. 5–14.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Москва : Просвещение, 1968. 464 с.

Выготский Л.С. О психологических системах. Собр. сочинений в 6 т. Т. 1. Москва : Педагогика. 1991. С. 109–131.

Ганзен В.А., Гостев А.А. Систематика мысленных образов. Психологический журнал. Т. 10. 2013. № 2. С. 23–37.

Кон И.С. Психология ранней юности : книга для учителя Москва : Просвещение. 1989. 255 с.

Корнилова Т.В., Григоренко Е.Л., Кудиева О.Г. Познавательная активность и индивидуально стилевые особенности интеллектуальной деятельности. Вестник МГУ. Серия 14. Психология. Москва : 2010. № 1. С. 61–73.

Луковников М.М. Нарастание дифференциации как закономерность развития психических процессов. Психологический журнал. 2014. Том 6. №1. С. 20–25.

Одинцова М.А. Образ мира у подростков из неполных семей. Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 82–89.

Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. Москва : Педагогика Пресс, 1998. 440 с.

Палей И.А. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль. Вопросы психологии. 2013. № 1. С. 118–126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-28

Як цитувати

Смук, О. Т. (2021). МЕХАНІЗМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС, ЩО ОХОПЛЮЄ СУКУПНІСТЬ ГЕНЕТИЧНО ФІКСОВАНИХ І НАКОПИЧЕНИХ ШЛЯХОМ НАУЧІННЯ НАВИЧОК, ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬ КОГНІТИВНІ СТИЛІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (1), 31-35. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.1.7