МЕДІАРЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНСТРУКТИВНОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Н. С. Коструба

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.2

Ключові слова:

медіарелігійність, релігійність, особистісний ресурс, самозбереження, копінг-стратегії.

Анотація

У статті здійснено емпіричний аналіз можливостей медіарелігійності як чинника самозбереження особистості. Медіарелігійність особистості розглядається як сучасна форма релігійності особистості, що реалізується з використанням сучасних інформаційних технологій. Самозбереження особистості розглядається як комплексне явище, однією із складових якого є здатність до подолання труднощів та копінг-стратегії для досягнення почуття безпеки. Реалізовано експериметальне дослідження із залученням 685 учасників середній вік 22,7 років з 16 областей України шляхом онлайн-опитування. Використано методики психологічної діагностики копінг-механізмів (E. Heim) та методику дослідження медіарелігійності особистості (Н. Коструби). Отримані результати опрацьовані з використанням описової статистики, кореляційного аналізу Пірсона, регресійного аналізу та коефіцієнта Крускала-Уоллеса для виявлення відмінностей. Для медіарелігійних особистостей притаманні форми поведінки, спрямовані на аналіз труднощів і можливих шляхів їх подолання, вони орієнтуються на підвищення самооцінки та самоконтролю, прагнуть усвідомити цінність себе як особистості та частіше обирають адаптивні когнітивні стратегії подолання складних життєвих обставин. Активне обурення і протест щодо труднощів і впевненість у можливості знайти вихід із будь-якої ситуації як адаптивна емоційна копінг-стратегія більшою мірою притаманна особистостям із низьким рівнем медіарелігійності. Медіарелігійні особистості, які орієнтовані на задоволення власних духовних потреб, схильні використовувати адаптивні поведінкові копінг-стратегії, що проявляються у таких діях як співпраця з досвідченими людьми, пошук та надання підтримки в найближчому оточенні для подолання складних життєвих умов. Здійснений регресійний та порівняльний аналіз дав можливість виявити, що особистості із високим рівнем медіарелігійності схильні обирати адаптивні когнітивні та неадаптивні емоційні стратегії подолання. Ці дані можуть служити поштовхом для подальшого вивчення можливостей медіарелігійності як чинника самозбереження особистості.

Посилання

Вірна Ж. П. Психологічні координати конструктивного самозбереження особистості. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2017. № 1. С. 35-40.

Єсип М. Самоактуалізація осіб з різною частотою звернення до релігійних копінг–стратегій. Проблеми сучасної психології, 2019. № 10. С. 226–238.

Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. К.: Педагогічна думка, 2016. 219 с.

Коструба Н. Апробація методики дослідження медіарелігійності особистості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, 2021. Том 32 (71). № 5. С. 28-33. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.5/05

Brandtstädter J. Goal pursuit and goal adjustment: Self-regulation and inten-tional self-development in changing developmental contexts. Advances in Life CourseResearch, 2009. №14(1–2). Р. 52–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2009.03.002

Heckhausen J., & Schulz R. A life-span theory of control. Psychological Review, 1995. №102(2). Р. 284–304. http://dx.doi. org/10.1037/0033-295X.102.2.284

Heim E. Coping und Adaptivität: Gibt es geeignetes oder ungeeignetes Coping? Psychother. med. Psychol, 1988. № 38. Р. 8–18.

Howell A. N., Carleton R. N., Horswill S. C., Parkerson H. A., Weeks J. W., & Asmundson G. J. Intolerance of uncertainty moderates the relations among religiosity and motives for religion, depression, andsocial evaluation fears. Journal of Clinical Psychology, 2019. №75(1). P. 95–115. https://doi.org/10.1002/jclp.22691

Kostruba N., Fishchuk O. Media Religiosity and War Coping Strategies of Young People in Ukraine. Journal of Religion Health, 2022. https://doi.org/10.1007/s10943-022-01663-w

Modell S.M., Kardia S.L.R. Religion as a Health Promoter During the 2019/2020 COVID Outbreak: View from Detroit. Journal of Religion and Health, 2020. № 59. Р. 2243–2255. https://doi.org/10.1007/s10943-020-01052-1

Rothbaum F., Weisz J. R., & Snyder S. S. Changing the world and changing theself: A two-process model of perceived control. Journal of Personality and Social Psychology, 1982. № 42(1). Р. 5–37. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.42.1.5

Torralba J., Oviedo L. & Canteras M. Religious coping in adolescents: new evidence and relevance. Humanit Soc Sci Commun, 2021. № 8, 121 https://doi.org/10.1057/s41599-021-00797-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Коструба, Н. С. (2022). МЕДІАРЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНСТРУКТИВНОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 10-14. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.2