ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Г. Ф. Гончаровська
  • О. М. Кормило
  • Р. С. Чіп

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.9

Ключові слова:

психолог-консультант, консультаційна діяльність, освітні технології, суб’єкт професійної діяльності, освітній діалог.

Анотація

У статті проаналізовано значення та особливості використання освітніх технологій у формуванні професійної готовності здобувачів вищої освіти до майбутньої консультаційної діяльності. Проведено аналіз психолого- педагогічних умов, що сприяють ефективності організації навчального процесу. Виокремлено, що одним із важливих показників процесу формування готовності до професійної діяльності майбутніх психологів консультантів є рівень їх осмисленості майбутніх професійних перспектив. З метою дослідження та оцінки рівня осмисленості життя студентами загалом використано тест «Сенсожиттєві орієнтації» Д. Леонтьєва. За допомогою методики «Особистісний диференціал» досліджено особливості ставлення до себе у студентів-психологів. Результати проведеного дослідження актуалізують питання визначення освітніх технологій, які будуть ефективними для формування готовності майбутніх психологів до здійснення консультаційної діяльності і сприятимуть оптимізації цього процесу, успішному індивідуальному розвитку та саморозвитку студентів-психологів. Обґрунтовано припущення про те, що метою сучасної освіти є формування конкурентноспроможного, висококваліфікованого фахівця майбутньої діяльності. Акцентовано увагу на те, що організація навчання студентів на етапі здобуття ними вищої освіти вимагає використання таких засобів та методів у викладанні практично-орієнтованих дисциплін, які б сприяли формуванню їх готовності до реалізації своїх знань, умінь та навичок у майбутній професійній діяльності. Визначено, що ефективними психолого-педагогічними умовами, які будуть ефективними для формування готовності майбутніх психологів до здійснення консультаційної діяльності і сприятимуть оптимізації цього процесу, успішному індивідуальному розвитку та саморозвитку студентів-психологів є наступні: моделювання учбово-професійних ситуацій, діалогізація освітнього середовища, рефлексивний аналіз професійної діяльності в процесі консультаційної практики, під час практичних занять з професійно-орієнтованих дисциплін.

Посилання

Коломінський Н.Л. Методологічні засади професійної підготовки практичного психолога Практична психологія та соціальна робота. 2003. № 4. С. 12–13

Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи: монографія. Тернопіль :ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. Видання друге розширене і перероблене. 380 с.

Чаплак Я. Особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип у підготовці психологів-практиків до консультативної діяльності. Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Київ: ЕКСМО, 2005. Вип. 2. С. 196–208.

Гончаровська Г.Ф. Особливості врахування сучасних вимог до практичного психолога в процесі професійної підготовки. Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми та перспективи: матеріали регіонального науково-практичного семінару / за заг.ред. Г.В.Терещука. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. С. 150–154.

Шевченко Н.Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: монографія. Київ: Міленіум, 2005. 298 с.

Осадько О. Технології психологічного консультування. Київ: «Редакція загальнопедагогічних газет», 2005. 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Гончаровська, Г. Ф., Кормило, О. М., & Чіп, Р. С. (2022). ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 45-49. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.9