ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН І КОМАНДОУТВОРЕННЯ У БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • О. М. Близнюкова
  • І. Я. Мельничук
  • І. В. Мамчур

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.16

Ключові слова:

партнерство, партнерські взаємовідносини, командо утворення, взаємодія, концепція Team building, клієнтоорієнтованість, прийняття рішень, керування стосунками.

Анотація

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичні аспекти психологічних особливостей формування і розвитку партнерських взаємовідносин та командоутворення у бізнесі. Проаналізовано принципи вибору бізнес-партнерів, особливості психологічної готовності до партнерства та його основні характеристики і структурні компоненти. Розглянуто види ділового партнерства: вимушене / ініціативне; конкурентне / співробітницьке; тактичне / стратегічне. Виокремлено закономірності розвитку партнерських взаємостосунків та етапи їх становлення (зближення, близькості, диференціації, віддалення, розпаду). Проаналізовано сучасні форми партнерства в бізнесі (лізинг, факторинг, франчайзинг, венчурне фінансування та субконтракція). Розглянуто процес командоутворення як комплекс заходів, спрямованих на створення позитивного робочого середовища та формування командного духу. Визначено складові елементи оптимізації структури високоефективної команди та індикатор успішної реалізації заходів по удосконаленню процесу командоутворення. Представлено етапи розвитку командоутворення та зазначено формат реалізації стратегічної та комунікативної сесій. Підкреслено необхідність впровадження системи стимулювання, що відповідає очікуванням працівників. Підтверджено, що командна робота не обмежується спільною діяльністю, а є об’єднанням зусиль з метою досягнення заданого результату. Виокремлено основні принципи управління якістю: клієнтоорієнтованість, чітко організоване керівництво, активне залучення співробітників до процесу прийняття рішень, регулярне удосконалення процесу з метою використання нових можливостей та підвищення адаптації до нових ринкових ситуацій, використання перевіреної бази даних, підтримка та розвиток стійкого ділового партнерства.

Посилання

Балабаниць А.В. Методологічні засади формування стратегічного партнерства в полі маркетингової взаємодії підприємств. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі. 2010. № 3. С. 82–93.

Близнюкова О.М. Групова фасилітація сучасного менеджменту: теоретичне підгрунтя та можливості практичного застосування. Теорія і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей за 2009–2010 роки. Кіровоград: ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2010. С. 126–132.

Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. 380 с.

Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Філь О.А. Технологія формування управлінської команди освітньої організації. Навч.- метод. посібник. Біла Церква : КОІПОПК, 2008. 64 с.

Мельничук І.Я. Психологічні особливості та етапи становлення партнерських взаємостосунків. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. Миколаїв, 2018. С. 44–49.

Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: [монографія]. Н.І. Чухрай, Я.Ю. Криворучко. Львів : Растр-7, 2008. 360 с. 7. Решетник Н. І. Сучасні форми та методи партнерських зв’язків у бізнесі. Молодий вчений. 2015. № 11. С. 38–42.

Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні: збірник матеріалів І Всеукраїнської наукової конференції студ. та молодих вчених, 9–10 листопада 2011 р. / Ред. кол.: З. Шершньова, С. Соболь, О. Мозговий та ін. К. : КНЕУ, 2011. 83 с.

Романовський О.Г., Шаполова В.В., Квасник О.В., Гура Т.В. Психологія тимбілдингу : навч. посіб. Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. 91 с.

Sundstrom, E., De Meuse, K.P. & Futrell, D. Work Teams: Applications and Effectiveness, American Psychologist, 1990, Vol. 45, № 2, pp. 120–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Близнюкова, О. М., Мельничук, І. Я., & Мамчур, І. В. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН І КОМАНДОУТВОРЕННЯ У БІЗНЕСІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 80-84. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.16

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ; ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ