ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ

Автор(и)

  • Н. В. Дметерко

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.8

Ключові слова:

соціально-психологічний тренінг, глибинна психокорекція, самоорганізація, рефлексивне мислення, психологічний захист, нелінійний розвиток

Анотація

Стаття презентує характеристику методів розвитку рефлексивного мислення психолога-практика, зокрема, соціально-психологічний тренінг та глибинну психокорекцію за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). При характеристиці розвитку рефлексивного мислення особи враховано положення синергетичного підходу. Одним із яких є положення про нелінійність процесів розвитку. Розвиток рефлексивного мислення розглянуто як процес самоорганізації, що полягає у відтворенні та впорядкуванні його структур за рахунок внутрішніх чинників. Ставиться проблема визначення ефективних методів, в яких задаються умови для нелінійного розвитку рефлексивного мислення фахівця. Показано, що в умовах соціально-психологічного тренінгу розвиток рефлексивного мислення відбувається як лінійний процес, що є ззовні детермінованим. Охарактеризовано специфіку глибинної психокорекції за методом АСПП, шо ґрунтується на методології психодинамічного підходу Т.С. Яценко. Показано, що саме в процесі глибинної психокорекції за методом АСПП задаються умови для розвитку рефлексивного мислення особи на засадах самоорганізації. Це визначається підпорядкованістю глибинно-корекційного процесу законам позитивної дезінтеграції психіки та її вторинної інтеграції на більш високому рівні розвитку. При визначенні чинників самоорганізації рефлексивного мислення враховано закономірності функціонування цілісної психіки у взаємозв’язку сфер свідомого і несвідомого. Стверджується, що механізмом самоорганізації рефлексивного мислення є ослаблення інтегративної дії психологічних захистів, що зумовлює стан нестійкості, позитивну дезінтеграцію психіки. Позитивна дезінтеграція психіки, що проявляється як порушення внутрішньо-психічної рівноваги, є чинником самоорганізації рефлексивного мислення особи у процесі глибинної психокорекції. Це ініціює процеси самоорганізації рефлексивного мислення, актуалізує процеси переосмислення та рефлексії.

Посилання

Будз В.П. Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її антропологічних засад та аксіологічних чинників : у 5 т. Т.1 : Пролегомени до самоорганізації суспільного буття. Концептуальні та методологічні основи дослідження : монографія = Self-Organization of Public Reality in the context of its Anthropological Principles and Axiological Factors : in 5 Vol. Vol. 1 : Prolegomena to Self-Organization of Social Being. Conceptual and Methodological Bases of Research : Monograph. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. 522 с.

Гончаренко С.О. Формування нелінійного (синергетичного) мислення учнів // Професійно-технічна освіта. 2012. № 2. С. 3–7.

Дметерко Н.В. Самоорганізація рефлексивного мислення психологів-практиків: синергетичний контекст// Науковий журнал «Габітус». Випуск 29, 2021. C. 58–62

Максименко С.Д. Практикум із групової психокорекції: [підручник] / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. 752с.

Парадигмальні зміни основ загальної психології у синергетичному контексті : колективна монографія / [Чепа М.-Л. А., Маценко В.Ф., Маценко Ж.М., Бугайова Н.М. та ін.] ; за редакцією Чепи М.-Л. А. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 220 с.

Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога : [Монографія] Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. 295 с.

Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. X. : Прапор, 2007. 640 с.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : [навч. посібник] К. : Вища шк., 2006. 382 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Дметерко, Н. В. (2023). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 45-49. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.8