ГЛИБИННЕ ПІЗНАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ ЯК УМОВА САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • Н. В. Дметерко
  • О. Г. Шайда

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.4.18

Ключові слова:

внутрішньо-психічне протиріччя, самоорганізація, психологічні захисти, глибинна психокорекція, позитивна дезінтеграція психіки

Анотація

Стаття розкриває значення пізнання особистісної проблеми для розвитку рефлексивного мислення особи на засадах самоорганізації. Дослідження розвитку рефлексивного мислення особи, презентоване у цій статті, спирається на основні положення психодинамічного підходу, який розвивається у дослідженнях академіка НАПН України Т.С. Яценко та її послідовників. Проаналізовано категорії «інтелектуальна проблема» та «особистісна проблема». Особистісна проблема становить окремий клас проблем в психології мислення. Феномен «особистісна проблема» в науковій літературі конкретизується як «внутрішній конфлікт», «особистісна амбівалентність», «життєва проблема» та ін. Встановлено, що особистісна проблема характеризується наявністю внутрішньо-психічного протиріччя між різноспрямованими тенденціями, мотивами, бажаннями людини. Із позицій психодинамічного підходу особистісна проблема розглядається як стабілізована внутрішня суперечність психіки, що детермінована глибинно-психологічними тенденціями. Психодинамічний підхід акцентує увагу на механізмах, які унеможливлюють самостійне усвідомлення особистісної проблеми – психологічних захистах. Дослідження розвитку рефлексивного мислення особи здійснювалось у процесі глибинної психокорекції за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). У дослідженні розвитку рефлексивного мислення враховано положення сигергетики про процеси самоорганізації в складних нелінійних системах. Згідно із синергетикою початок самоорганізації пов’язаний із втратою системою стійкості. Показано, що в процесі глибинно-психологічного пізнання особистісної проблеми задаються умови для розвитку рефлексивного мислення на засадах самоорганізації. Це пов’язано з ослабленням інтегративної дії психологічних захистів, що призводить до порушення стану внутрішньо-психічної рівноваги, дезінтеграції психіки. Сутнісною особливістю дезінтеграції у психокорекційному процесі є її позитивний характер, що сприяє підтриманню емоційного оптимуму його учасників та визначає нові можливості розвитку рефлексивного мислення на засадах самоорганізації.

Посилання

Балл Г.А. Теория учебных задач. Москва : Педагогика, 1990. 183 с.

Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. Фонд. Москва : Мысль, 2000–2001. URL: http://iph.ru/print.htm.

Дметерко Н.В. Розвиток рефлексивного мислення у процесі глибинного пізнання особистісної проблеми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон. 2018. Випуск 5. С. 89–94.

Зелінська Т.М. Психологія особистісної амбивалентності в юнацькому віці : автореферат …..д-ра психол. н. : 19.00.07 : «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2014. 44 с.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. Москва : Наука, 1994. 236 с. (Серия «Кибернетика – неограниченные возможности и возможные ограничения»).

Панок В.Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку : монографія. Чернівці : Технодрук, 2010. 486 с.

Развитие основ рефлексивного мышления школьников в процессе учебной деятельности / под ред. В.В. Давыдова. В.В. Рубцова. Москва : Психологический институт, Российская академия образования, 1995. 228 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 713 с.

Спиридонов В.Ф. Психология мышления: Решение задач и проблем : учебное пособие. Москва : Генезис, 2006. 319 с. (Серия «Учебник XXI века»).

Яценко Т.С., Глузман А.В. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога. Днепропетровск : Инновация, 2015. 394 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Дметерко, Н. В., & Шайда, О. Г. (2022). ГЛИБИННЕ ПІЗНАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ ЯК УМОВА САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (4), 93-96. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.4.18

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають