ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В РОБОТІ З МОТИВАЦІЄЮ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В. Й. Бочелюк
  • М. С. Панов
  • М. А. Кемкіна

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.12

Ключові слова:

реабілітаційна діяльність, мотиваційна сфера, психотерапія, інтеграційні методи, особистість

Анотація

У статті проаналізовано роль мотиваційної складової у реабілітаційному процесі та підкреслено, що мотивація особистості є сформованою спрямованістю на подолання проблемної ситуації, співробітництво з психотерапевтом з метою покращення психічного та фізичного стану, розуміння причинно-наслідкового зв’язку існуючих проблем та підвищення якості життя. Визначено, що однією з необхідних умов успішної психотерапії є наявність у особистості стійкої мотивації до реабілітації – тобто розуміння того, що причини її стану є результатом набутого травмуючого досвіду. Зауважено, що наявність мотивації вважається значним чинником для позитивного бачення перспектив психотерапії. Також, загальною є стратегія поведінки за недостатньої мотивації, особливо в тих випадках, коли пацієнт погодився на терапію через зовнішній тиск або з інших причин. Проводячи психотерапію, фахівець зміцнює мотивацію пацієнта, створюючи передумови для конструктивних змін. Встановлено, що наявність мотивації на початку психотерапії має кілька важливих функцій, зокрема: особистість виявляє активність у процесі пошуку необхідної допомоги; вона прагне одержати інформацію про причини виникнення певного стану; особистість може визнати відсутність «чарівної таблетки» та необхідність проходження певного реабілітаційного процесу; людина може витримати процес напруження та виникаючих труднощів у ситуації формування нового алгоритму поведінки в ході психотерапії, утримуючи ремісію без зривів та регресу. Зазначено, що дискурс щодо методів та способів підтримки мотивації на належному рівні протягом усього реабілітаційного процесу зумовив необхідність пошуку нових підходів щодо розкриття зазначеної проблематики. Аналізування інтеграційних методів сьогодні є однією з найбільш багатогранних та складних проблем в українській психології. Підкреслено, що необхідність здійснення інтеграції оголошується не лише на рівні окремих галузей психологічного знання, а і на рівні всього масиву знання, накопиченого у психології. Інтеграція розуміється як один засіб вирішення методологічних, теоретичних, прикладних проблем та труднощів, що накопичилися в сучасній науковій думці. Описано особливості використання інтеграційних методів в роботі з мотивацією в реабілітаційній діяльності.

Посилання

Діденко Г. О. Особливості стилю життя осіб з травматичним досвідом. Технології розвитку інтелекту: відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / гол. ред. М. Л. Смульсон. 2019. Т. 3. № 4 (25); режим доступу : http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/467

Друзь О. В., Черненко О. І. Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій. Українький вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 1 (90). С. 45–48.

Климчук В. О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 290 с.

Кокун О. М., Агаев Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій: методичний посібник. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 170 с.

Мельник А. П. Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2015. № 4 (29). С. 100–105.

Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі: монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос [та ін.]; за ред. З. Г. Кісарчук. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 225 с.

Проданова О. М. Мотиваційні ресурси особистості та переживання кризового стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, 2022. № 4. С. 145–149.

Теоретико-методологічні основи інтеграції психологічного знання / О. В. Завгородня, В. О. Мєдінцев, С. О. Копилов, В. Л. Зливков, О. В. Губенко, С. О. Лукомська, Є. В. Степура, В. В. Депутат, О. В. Котух; за ред. О. В. Завгородньої. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2020. 180 с.

Титаренко Т. М. Соціально-психологічна реабілітація особистості: етапи, технології, техніки. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2018. Вип. 41. С. 157–167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Бочелюк, В. Й., Панов, М. С., & Кемкіна, М. А. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В РОБОТІ З МОТИВАЦІЄЮ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (6), 66-70. https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.6.12